Pediatrie

Pediatrie of kindergeneeskunde is de tak van de geneeskunde die de medische zorg van zuigelingen, kinderen en adolescenten behelst.

In geval van hospitalisatie worden deze patiënten in een gepaste omgeving opgevangen voor observatie en behandeling.