VIKZ indicatoren

Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg transparant te maken en te verbeteren.

Op die manier biedt Zorgkwaliteit.be een platform voor de burger om zich te informeren over de gemeten kwaliteit van zorg. Je krijgt er wetenschappelijk gefundeerde informatie aan de hand van een hele reeks kwaliteitsindicatoren die worden ontwikkeld met een cruciale betrokkenheid van de Vlaamse Overheid, de sectoren, experten en patiënten. 

Deelnemende zorgvoorzieningen zoals het AZ Sint-Maria nemen zo een voortrekkersrol op in Vlaanderen op het vlak van zorgkwaliteit en transparantie.

Resultaten Algemeen Ziekenhuis

Thema’s

De thema’s die het VIKS in kaart brengt zijn zeer uiteenlopend. 

  • De ervaring van de zorggebruikers (bij een klassieke hospitalisatie, een opname in het daghospitaal) een opname op Pediatrie, de patiëntgerichtheid van de website)
  • De veiligheid van de zorg (handhygiëne, controle identiteit van de patiënt, veilige heelkunde, doorligwonden, …)
  • De behandeling van de ziektebeelden volgens de actuele normen worden uitgevoerd (borstkanker, longkanker, beroertezorg)

Lees meer over de thema's rond zorgkwaliteit