Vertegenwoordiger

Bij de tussenkomst van een vertegenwoordiger is de patiënt zelf niet in staat zijn rechten als patiënt uit te oefenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de patiënt in een coma-situatie is beland of af te rekenen heeft met bij bepaalde vormen van dementie.

In dat geval zal de vertegenwoordiger van de patiënt alle rechten van deze patiënt uitoefenen in naam van de patiënt. Uiteraard wordt de patiënt in de mate van het mogelijke en rekening houdend met zijn begripsvermogen betrokken bij de uitoefening van zijn rechten.

De concrete beoordeling van de situatie gebeurt door beroepsbeoefenaar. Om de wilsbekwaamheid van de patiënt te bepalen is er in België voor de beroepsbeoefenaars geen concreet stappenplan uitgewerkt. Volgens de Nationale Raad moet de arts te handelen volgens de huidige stand van de wetenschap en moet deze hiervoor indien nodig het advies in te winnen van collega-artsen en/of andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Meer info