Bezoekuren

Je kan onze patiënten bezoeken:

 • werkdagen: 16.30 uur - 19.30 uur
 • weekend of feestdagen: 14.00 uur – 16.00 uur en  18.00 uur – 19.30 uur 

Uitzonderingen bezoekuren

Op sommige diensten geldt een uitzondering op de bezoekregeling omwille van de specifieke noden & zorgen voor deze patiënten en/of hun revalidatieprogramma. Het is belangrijk dat we hun programma nauwgezet opvolgen met het oog op een vlot herstel en ontslag. Een overzicht vind je hieronder. Dank alvast om deze regeling te respecteren.

Intensieve zorgen

 • Er zijn slechts 2 bezoekers (vanaf 14 jaar) per keer toegelaten.
 • Het bezoek wordt beperkt tot 30 minuten.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht als de bezoeker respiratoire klachten heeft of indien de patiënt in isolatie ligt.
 • Een bezoek kan elke dag tussen 13.00 uur en 14.00 uur en tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Sp Locomotorische revalidatie

 • Op weekdagen van 18.00 uur tot 19.30 uur
 • In het weekend van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 19.30 uur

Sp Psychogeriatrie

 • Van 14 uur tot 16 uur en van 18.00 uur tot 19.30 uur

Geriatrie 1
Geriatrie 2

 • Van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 19.30 uur

Palliatieve zorg 
De Oase

 • Op de afdeling is er de mogelijkheid om continu de patiënt te bezoeken
 • Voor bezoek na 20.00 uur: aanmelden via Spoedgevallen

PAAZ

 • Op weekdagen van 18.00 uur tot 19.30 uur
 • Op woensdag en in het weekend van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 19.30 uur

Materniteit

De partner is doorlopend welkom en kan ook blijven overnachten. Ook de broers en de zusjes van de baby mogen doorlopend op bezoek.

Voorts mogen er 2 extra bezoekers aanwezig zijn in de kamer. Maar die moeten zich wel aan de algemene bezoekuren houden.  

Pediatrie

De ouders zijn in principe altijd welkom. Eén van de ouders kan ook blijven overnachten.
Daarnaast mogen er nog 2 andere bezoekers tijdens de algemene bezoekuren langskomen. Er mogen ook (maximum) twee broertjes of zusjes op bezoek in de namiddag.

Denk eraan!

Tijdens een hospitalisatie geven wij aan familieleden en vrienden graag de gelegenheid om bij de patiënt op bezoek te komen. Maar we moeten er ook op toezien dat:

 • Elke patiënt voldoende rust heeft
 • De zorgverlening voorrang krijgt: er lopen zorgrondes doorheen de bezoekuren
 • Bezoekers niet voor overlast zorgen
 • De bezoekuren gerespecteerd worden

Een mondmasker is verplicht:

 • als je een patiënt in isolatie bezoekt.
 • als je naar onze Urgentiedienst komt en je hebt respiratoire symptomen (zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid, keelpijn, geur of smaakverlies).
 • als je op consultatie komt bij een arts en je je hebt respiratoire symptomen (zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid, keelpijn, geur of smaakverlies). 

Wil je een patiënt bezoeken? Dan we een mondmasker nog steeds aan. Blijf zeker thuis als je je niet lekker voelt. 

Zo zorgen we er samen voor dat het ziekenhuis een zeer veilige omgeving blijft voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers.