Zorgverstrekkers

Op deze pagina's vind je specifieke informatie voor zorgverleners.

Vacatures

Wij zoeken gedreven en dynamische collega's die verder onze specialisaties en ons ziekenhuis willen uitbouwen. 

Overzicht vacatures voor arts-specialisten

Uitwisseling elektronische patiëntgegevens met verwijzers

Berichten met patiëntgebonden medische gegevens 

Berichten met patiëntgebonden medische gegevens handelen o.a. over een ontslagbrief, een protocol, resultaten, ....
De meeste artsen en medische diensten in het AZ Sint-Maria werken hiervoor met het beveiligd elektronisch versturen van verslagen via eHealthbox (Medibridge).

Berichten met administratieve inhoud

Het AZ Sint-Maria stuurt ook berichten die betrekking hebben op opname, ontslag, contacten op de spoedafdeling en overlijden van patiënten. Dit gebeurt enkel als de patiënt een verwijzer heeft opgegeven voor het laatste contact.

Aanvraag parkingbadge

Als verwijzende huisarts ben je regelmatig op bezoek in het ziekenhuis. Daarom biedt het AZ Sint-Maria je kosteloos een parkingbadge aan.

Parkingbadge aanvragen