Jouw privacy?

Jouw privacy is natuurlijk onze grootste prioriteit. Daarom wordt via een strenge toegangscontrole in elk aangesloten ziekenhuis bijgehouden wie wanneer welk deel van je dossier heeft ingekeken, aangevuld en/of bewerkt. De toegang tot je dossier kan je jouw zorgverleners moeilijk ontzeggen. Dit is immers een essentieel onderdeel van een multidisciplinaire en kwaliteitsvolle behandeling.

Die strenge beveiliging is van toepassing wanneer je dossiergegevens in functie van een behandeling worden gedeeld met andere zorgverstrekkers. Ook alleen zorgverstrekkers die bij je behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier. En dit enkel voor de tijd dat je behandeling duurt en de duurtijd van je verblijf in het betrokken ziekenhuis.

Meer weten?