Ziekenhuishygiëne

Het team ziekenhuishygiëne bestaat uit een geneesheer ziekenhuishygiënist en een verpleegkundig ziekenhuishygiënist. Samen met het Comité voor ziekenhuishygiëne en de referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne is preventie en beheersing van infecties ons doel.

Met de toenemende antibioticaresistentie van verschillende bacteriën wordt het belang van hygiëne steeds duidelijker en dwingender. Zorgverleners, maar ook patiënten en bezoekers kunnen, door aandacht te schenken aan hygiëne, een bijdrage leveren in het kader van het verminderen en voorkomen van verspreiding van ziektekiemen. Daartoe worden naast de algemene voorzorgsmaatregelen, ook bijkomende voorzorgsmaatregelen en zelfs bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen.  

De boodschap is om ontzettend waakzaam te zijn en de algemene voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne, zo goed mogelijk toe te passen.

We streven ernaar om de best mogelijke omstandigheden te scheppen waardoor het risico op bijkomende infecties tijdens uw verblijf zo klein mogelijk wordt gehouden.  
We handelen daarbij volgens het KB van 26 april 2007, m.n. de bepaling van de erkenningsnormen met betrekking tot ziekenhuishygiëne, en het KB van 19 juni 2007, m.n. financiering met betrekking tot ziekenhuishygiëne en het toezicht op de nosocomiale infecties via samenwerking met het WIV (= Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid). Nosocomiale infecties zijn infecties die u hebt verworven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

We treffen verschillende soorten maatregelen opdat microben van een patiënt niet verder over het ziekenhuis zouden verspreid worden. We doen dit aan de hand van procedures voor isolatiemaatregelen, het uitvoeren van aseptische technieken en voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van materialen. Wij zorgen voor een strikt antibioticabeleid.

Eén van de meest doeltreffende en goedkoopste manieren om de verspreiding van microben tegen te gaan is een goede handhygiëne. In elk ziekenhuis zijn immers tal van microben die vooral door de handen van zorgverleners overgedragen worden.  

Ons handhygiënebeleid houdt in:

 • Strikte procedures voor standaard voorzorgsmaatregelen e.d. bijvoorbeeld: handen juwelenvrij houden tot aan de elleboog. Sinds 2010 werd een strikt verbod voor het dragen van ringen in het arbeidsreglement opgenomen.
  De basisvereisten handhygiëne zijn; de afwezigheid van armbanden, de afwezigheid van ringen, de afwezigheid van uurwerken en horloges, de afwezigheid van vuile nagels, de afwezigheid van nagellak, de afwezigheid van kunstnagels en de afwezigheid van lange mouwen.
   
 • Ter hoogte van elke kamer hangt een kleine poster waarop vermeld staat wanneer men handhygiëne dient toe te passen, bijvoorbeeld: vóór en na elk contact met de patiënt, na contact met de omgeving van de patiënt.  
   
 • Elk jaar geven we bijscholingen over handhygiëne aan al onze medewerkers. Aan de hand van ‘blue light’ controleren we de correcte handhygiëne techniek. De zones die oplichten zijn goed ontsmet.
   
 • Wij sensibiliseren onze medewerkers door deel te nemen aan de nationale campagne handhygiëne van de Vlaamse Overheid. Hierbij gaan we onaangekondigd op de afdeling kijken of de handhygiëne wordt toegepast zoals voorgeschreven. De resultaten worden met de medewerkers besproken.
   
 • Ook u kan een bijdrage vormen tot een efficiënte handhygiëne. Dit kan door uw handen te wassen:
  → Indien de handen zichtbaar bevuild zijn
  → Na het toiletbezoek
  → Na neus snuiten en niezen

Mocht u tijdens uw verblijf vragen hebben over ziekenhuishygiëne dan kan u deze gerust stellen aan de referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne van de afdeling waar u verblijft.