Vertrouwenspersoon

Je kan je als patiënt laten bijstaan door een familielid, een vriend, of elke andere persoon. Deze vertrouwenspersoon staat je bij in het opnemen van je rechten. Deze persoon kan je bijstaan tijdens een consultatie, de inzage van je patiëntendossier of het neerleggen van een klacht.

De vertrouwenspersoon kan de patiënt verduidelijking geven.
Deze persoon werd door de patiënt zelf gekozen. Deze persoon heeft geen beslissingsrecht. Maar de vertrouwenspersoon kan de patiënt vergezellen bij een raadpleging, hij kan hem helpen om zijn gezondheidstoestand en de voorziene behandeling beter te begrijpen.

De patiënt kan er mee in stemmen dat ook in zijn afwezigheid de hem betreffende informatie wordt overgemaakt aan de vertrouwenspersoon.
Concreet kan de vertrouwenspersoon de patiënt helpen bij het onthouden van bepaalde informatie, vragen stellen aan de beroepsbeoefenaar, verduidelijking vragen, …

De vertrouwenspersoon kan de patiënt helpen bij de inzage van zijn dossier.
De vertrouwenspersoon kan het patiëntendossier inzien in bijzijn van de patiënt of zelfs zonder zijn aanwezigheid. Een schriftelijke vraag van de patiënt is wel nodig. 

De vertrouwenspersoon kan ook een afschrift van het patiëntendossier ontvangen. Uiteraard moet de patiënt hier eerst ook toestemming voor hebben gegeven.

Meer info