De factuur

De factuur wordt in principe opgemaakt op het einde van de maand die volgt op de maand van ontslag (op voorwaarde dat alle nodige gegevens ter onze beschikking zijn). Bij langdurig verblijf wordt er op het einde van elke maand een tussentijdse factuur opgemaakt.

Je zal op jouw ziekenhuisfactuur zowel alle kosten met betrekking tot jouw verblijf in het ziekenhuis als de erelonen voor de prestaties van alle artsen terugvinden.

De factuur kan wel 2 overschrijvingsformulieren bevatten: één voor het ziekenhuis en één voor erelonen van bepaalde artsen.

Gelieve beide overschrijvingsformulieren te gebruiken om uw betalingen uit te voeren teneinde een correcte betaling te bekomen!

Heb je vragen over: