Qualicor Europe accreditatie

Accreditatie met een kwaliteitslabel is geleverde kwaliteit meten

Binnen het AZ Sint-Maria Halle hechten we veel belang aan veilige en kwaliteitsvolle zorg. Daarom werd er begin 2015 het startschot gegeven om onze kwaliteit die we dag in dag uit leveren te meten en aan te tonen aan onze patiënten en doorverwijzers.

Door kwaliteitsbevorderende acties doorheen het hele ziekenhuis uit te voeren, hebben we in oktober 2017 met succes onze eerste (gouden) accreditatieronde afgerond met een score van 98%. Na een overbruggingsaudit in maart 2023 werd deze accreditatie verlengd met 5 jaar. 

Het einddoel van dit traject is niet enkel het Qualicor Europe-kwaliteitslabel te behalen, maar vooral een kwaliteitscultuur doorheen de gehele organisatie uit te werken. Een goede kwalliteitscultuur zorgt tenslotte voor een permanente evaluatie en continue verbeteracties om onveilige situaties te vermijden.


Het Qualicor Europe - kwaliteitslabel

De historie van Qualicor Europe begint in 1989 als Stichting Proefproject Accreditatie (PACE). Nadien veranderde de naam in onder meer Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en in Qualicor Europe

Qualicor Europe is een nieuwe naam die staat voor kwaliteit (‘Quali’) met het hart (‘cor’ in het Latijn) in de zorg en die het startpunt markeert van deze strategie. Qualicor Europe is als onafhankelijke, internationaal erkende toetsingsorganisatie en kennisinstituut werkzaam voor alle sectoren binnen de zorg in Europa, primair het Nederlands taalgebied.

Om dit in het AZ Sint-Maria  Halle te toetsen, kregen we in oktober 2017 gedurende één week 7 externe auditoren van het op bezoek. Er werd nagegaan of de voorgeschreven normen in kader van patiëntidentificatie, veilig gebruik van medische apparatuur, voorschrijven en toedienen van medicatie, veilige heelkunde, ... binnen ons ziekenhuis correct worden opgevolgd. Maar ook cliëntbeleving en participatie vormden een belangrijk onderdeel van de audit.

Deze normencriteria werden getoetst bij artsen, verpleegkundigen, de schoonmaak en logistieke diensten, de keuken, de administratie, de vrijwilligers … Maar ook bij de patiënten werd er geïnformeerd naar hun ervaringen in het Halse ziekenhuis. Iedereen zijn input werd dus meegenomen in het eindrapport. Het leverde het AZ Sint-Maria in 2017 een eerste gouden accreditatie op die in 2023 opnieuw verlengd werd voor een periode van 5 jaar. 

Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn natuurlijk continue processen. Daarom worden er de volgende 5 jaar nog eens 3 sequentiële audits ingelast door Qualicor Europe waarbij opnieuw een reeks kwaliteits- en veiligheidsnormen worden gecontroleerd.

Deelname aan het programma is op vrijwillige basis en geschiedt steeds op het verzoek van de zorginstelling zelf.  Het is een kwaliteitstoetsing boven op de verplichte Zorginspectie van de Vlaamse Overheid. 

AZ NIEUWS 9 mei 2023

98%! - AZ Sint-Maria Halle verlengt Qualicor Europe-kwaliteitslabel

Het AZ Sint-Maria biedt een zeer kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg. Zo behaalt de Halse zorgorganisatie een zeer mooie score van 98 % op alle verplichte kwaliteits- en veiligheidsnormen bij de recente belangrijke overbruggingsaudit van Qualicor Europe. Dit is een onafhankelijke en erkende auditorganisatie die waakt over de kwaliteit binnen  Europese zorginstellingen. 

Lees het volledige artikel