98%! - AZ Sint-Maria Halle verlengt Qualicor Europe-kwaliteitslabel

09 Mei 2023 Actua nieuws

Het AZ Sint-Maria biedt een zeer kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg. Zo behaalt de Halse zorgorganisatie een zeer mooie score van 98 % op alle verplichte kwaliteits- en veiligheidsnormen bij de recente belangrijke overbruggingsaudit van Qualicor Europe. Dit is een onafhankelijke en erkende auditorganisatie die waakt over de kwaliteit binnen  Europese zorginstellingen. “Deze uitstekende score bevestigt dat kwaliteit in het DNA zit van onze ziekenhuis en in het DNA van onze medewerkers. En daar zijn we bijzonder trots op!”, zegt algemeen directeur Axel Kerkhofs. 

Een bijzonder sterke score op de verplichte kwaliteits- en veiligheidsnormen 

Het AZ Sint-Maria behaalde in 2017 al een eerste gouden accreditatie en mag deze opnieuw met 5 jaar verlengen na een uitgebreide overbruggingsaudit waarvan de resultaten zopas werden bekendgemaakt. Tijdens een drie dagen durende doorlichting werden in het AZ Sint-Maria heel wat basisvereisten voor kwaliteit en patiëntveiligheid gecontroleerd.  Deze normencriteria werden getoetst bij artsen, verpleegkundigen, de schoonmaak en logistieke diensten, de keuken, de administratie, de vrijwilligers … Maar ook bij de patiënten werd er geïnformeerd naar hun ervaringen in het Halse ziekenhuis. Iedereen zijn input werd dus meegenomen in het eindrapport. En dat leverde voor het AZ Sint-Maria een zeer mooi resultaat op. Zo scoort het Halse ziekenhuis 98% op alle geteste kwaliteits- en veiligheidsnormen (de zogenaamde verplichte instellingsrichtlijnen). 

Algemeen directeur Axel Kerkhofs

Je bent hier in veilige handen

“We zijn bijzonder trots op het resultaat van deze overbruggingsaudit. De verlenging van onze accreditatiestatus benadrukt dat je hier in het AZ Sint-Maria Halle in goede, veilige en professionele handen bent. We staan garant voor veilige zorg, verantwoorde zorg en een goede verbetercultuur”, benadrukt algemeen directeur Axel Kerkhofs. 

In het eindrapport van Qualicor Europe werd onder meer de persoonsgerichte zorg van het AZ Sint-Maria Halle gewaardeerd. “We vinden het belangrijk dat patiënten zeer goed geïnformeerd worden over hun zorgtraject en de mogelijke behandelingen. Zo kunnen ze mee nadenken en meebeslissen over een passend zorgparcours. 

We innoveren op maat van ons publiek

Verpleegkundig & paramedisch directeur Tim Debacker

Maar ook het mantelzorgproject op de dienst Geriatrie werd zeer positief beoordeeld door Qualicor. De mantelzorgers kennen het best de gebruiken en gewoonten van de patiënt. Door hen actief te betrekken bij het zorgtraject kunnen we een nog betere zorgkwaliteit aanbieden”, verduidelijkt verpleegkundig & paramedisch directeur Tim Debacker. 

Lees meer over Qualicor Europe

Een positieve cliëntbeleving

“We stellen ook alles in het werk om het comfort en het verblijf van de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken. We vinden een positieve cliëntbeleving- en participatie immers zeer belangrijk”, zegt medisch directeur Nick Vermeersch. “Zo hebben we vorig jaar in totaal 1.320 patiënten bevraagd. Hun bevindingen en suggesties zijn bijvoorbeeld het vertrekpunt geweest bij de verbouwingen van onze diensten Materniteit, Pediatrie of Fysiotherapie. Op die manier innoveren we helemaal op maat van ons publiek. Voor die patiëntgerichte aanpak hebben we van de auditoren in het eindrapport lovende woorden gekregen. En dat is natuurlijk motiverend om de ingeslagen weg verder te bewandelen”, aldus dr. Vermeersch.

Investeren in persoonlijke groei, is investeren in kwaliteit

Voorts kreeg het AZ Sint-Maria Halle een compliment voor het vormingsbeleid. “We zetten inderdaad heel hard in op zelfontplooiing. Want als je iedereen kansen geeft om te leren, dan investeer je niet alleen in de persoonlijke groei van je medewerkers maar investeer je ook in ‘meer kwaliteit’ voor je zorgorganisatie”, verduidelijkt HR Business Partner Opleiding & Ontwikkeling Koenraad Van Mierlo.

Kwaliteit is een continu proces

Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn natuurlijk continue processen. Daarom worden er de volgende 5 jaar nog eens 3 sequentiële audits ingelast door Qualicor Europe waarbij opnieuw een reeks kwaliteits- en veiligheidsnormen worden gecontroleerd. “Het werk zit er nooit op. En natuurlijk werden er tijdens deze overbruggingsaudit ook enkele aandachtspunten in kaart gebracht. Het Qualicor-rapport is dus een werkinstrument om het in de toekomst nog beter te doen. Maar het is toch vooral een deugddoende schouderklop. De verlenging van deze accreditatie is de totaalsom van de kwaliteitsinspanningen die alle medewerkers elke dag opnieuw leveren. En daar zijn we hen ongelooflijk dankbaar voor”, besluit algemeen directeur Axel Kerkhofs. 

Qualicor Europe zal de accreditatie-verlenging nog officieel overhandigen aan het AZ Sint-Maria op een feestelijk moment.