Geïnformeerde toestemming voor operatie of onderzoek

Als patiënt beslis je mee over jouw behandeling. Het is belangrijk dat je als patiënt voldoende informatie krijgt van de arts over waarom of hoe een operatie of onderzoek zal verlopen en dat je uitdrukkelijk aangeeft hiermee in te stemmen.

Wat is de geïnformeerde toestemming voor operatie/onderzoek?

Je verklaart als patiënt 

  • dat je voldoende en duidelijk geïnformeerd werd door de arts.
  • dat je toestemt met de uitvoering van de operatie/het onderzoek.

Waarom jouw toestemming geven?

In 2002 werden de rechten van de patiënt in een wet gegoten. Een van die rechten houdt in dat de patiënt vrij moet toestemmen in elke tussenkomst van een arts, en bovendien op basis van voldoende informatie. 

Meer informatie vind je op www.patientenrechten.be. Een uitgebreide brochure kan u bekomen bij de Ombudsdienst.