Aanvraag parkingbadge voor verwijzende huisartsen

Wil je als verwijzende huisarts een parkingbadge aanvragen? Dat kan via onderstaand formulier. 

Afspraken parkeerkaart AZ Sint-Maria Halle

De parkingkaart die je als verwijzende huisarts aanvraagt, geeft je onbeperkt toegang tot de bezoekersparking van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle.

Afspraken

  • Je kan als arts slecht één parkingbadge aanvragen. Deze is strikt persoonlijk en mag onder geen beding doorgegeven of uitgeleend worden aan derden.
  • Als arts krijg je deze parkingbadge kosteloos. Enkel in geval van verlies of beschadiging van de badge zien we ons genoodzaakt een kost aan te rekenen van 10 euro.
  • Je verbindt er zich toe om in geval van verlies van de badge zo spoedig mogelijk het secretariaat van de Medische Directie te verwittigen.
     
  • Jaarlijks zal het gebruik van de badge worden geverifieerd. In het geval de parkingbadge niet gebruikt wordt gedurende 1 jaar, zal deze worden gedeactiveerd waarbij je via mail verwittigd wordt.
    Wens je deze nadien opnieuw te laten activeren kan je dit opnieuw aanvragen via het secretariaat van de medische directie.
  • Om te voorkomen dat jouw toegang bij een volgend bezoek wordt geweigerd, is het noodzakelijk jouw badge steeds te valideren aan de slagbomen. Gebruik dus je kaart zowel bij het binnen- als bij het buitenrijden van de bezoekersparking, ook als de slagboom bij aankomst of bij vertrek openstaat.

Contacteer ons

Voor meer informatie kan je steeds terecht op het secretariaat van de medische directie via 

Aanvraag parkingbadge huisartsen

*Verplichte velden