Minder Mobielen Vervoer

Raak je moeilijk op eigen houtje of met het openbaar vervoer in het ziekenhuis? Hieronder vind je enkele vervoersdiensten die een betaalbaar alternatief zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit of een laag inkomen. 

Mobitwin (Minder Mobielen Centrale)

Personen met een beperkte mobiliteit, kunnen voor hun verplaatsingen beroep doen op een vervoerdienst, in de meeste gevallen Mobitwin. Je kent deze vervoersdienst misschien nog onder de oude naam: de Minder Mobielen Centrale. Deze dienst biedt een betaalbaar alternatief voor mensen die minder goed te been zijn omwille van een ouderdom, een handicap of ziekte. 

Je kan op de vrijwilligers niet alleen een beroep doen voor een ziekenhuisbezoek maar ook voor jij vrijetijdsactiviteiten of je boodschappen.

Wat kost het?

De inschrijving kost 12 euro per jaar. Je betaalt ook een bescheiden bedrag per kilometer. Let wel: deze bedragen kunnen per Centrale lichtjes afwijken.

Waar vind ik in de buurt een Mobitwin?

Nagenoeg elke gemeente in het Pajottenland en de Zennvallei beschikt over een Mobitwin. Klik hier voor een overzicht.

Vervoer via jouw ziekenfonds

Verschillende ziekenfondsen hebben zelf ook een vervoerdienst. Sommige ziekenfondsen voorzien ook een tussenkomst want vervoerskosten kunnen soms oplopen. Hiervoor neem je vooraf contact op met jouw ziekenfonds om na te gaan wat zij voor jou kunnen doen. 

Hieronder vind je de informatie bij de meest voorkomende ziekenfondsen. 

Dringend medisch vervoer?

Bij een levensbedreigende situatie doe je altijd een beroep op de dienst 112. Een ziekenwagen brengt de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een spoedgevallendienst.

Soms beslist de dienst 112 om ook een mobiele urgentiegroep (MUG) te sturen. Bij een MUG-interventie komen ook een spoedarts en een verpleegkundige ter plaatse om de toestand van de patiënt te stabiliseren zodat die met ambulance naar het ziekenhuis kan.