Wat is Mynexuzhealth?

Nexuzhealth is een applicatie voor het beheer van elektronische patiëntendossiers. Zowat de helft van de ziekenhuizen in ons land is intussen in dit samenwerkingsverband gestapt. Het grote voordeel is dat ziekenhuizen en zorginstellingen nauwer samenwerken en dat binnen één centraal dossier.

De meest recente gegevens van een patiënt zijn voortaan beschikbaar voor elke behandelende zorgverlener. Het maakt ook niet uit voor welke instelling deze werkt. Een uitgebreide toegangscontrole waakt erover dat enkel zij die er recht op hebben, het patiëntendossier kunnen inkijken. Omdat het AZ Sint-Maria de kwaliteit voor zijn patiënten voortdurend probeert te vergroten, stapt ook het Halse ziekenhuis in dit samenwerkingsverband.

Maar ook jij als patiënt kan van dit platform gebruikmaken. Op die manier word je maximaal betrokken bij je opname of behandeling.

Het AZ Sint-Maria maakt in een eerste fase gebruik van de afsprakenmodule. Moet je voor een bepaalde afspraak of nazorg naar een andere zorginstelling, kan je dit voortaan ook via hetzelfde platform. De lijst van deelnemende partners blijft aangroeien. Je vindt een actuele lijst van aangesloten ziekenhuizen op www.nexuzhealth.be/partners.

Op termijn zal je via deze app ook jouw medische verslagen kunnen raadplegen of je medische beelden (radiografie, MRI,…) kunnen bekijken. Heel wat laboratoriumrapporten vind je trouwens nu al terug in deze app bij de rubriek 'externe bronnen'. Met Mynexuzhealth krijg je dus binnenkort vlot toegang tot jouw persoonlijk patiëntendossier.

Door de transparante samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen vergroten we samen de kwaliteit van de zorgverlening, verbeteren we onze dienstverlening en betrekken we je op een meer actieve manier bij je behandeling. Ruim 1 miljoen patiënten gebruiken vandaag al de applicatie in hun contacten met hun zorgteam, hetzij via de computer of via de smartphone. Jij volgt toch ook?

Meer weten?