Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg

Onze dienst Palliatieve Zorg zorgt voor mensen die ongeneeslijk zijn en voor wie geen behandeling meer mogelijk is.

Contacteer departement Palliatieve Zorg 02 363 63 29
02 363 62 59
Locatie departement Palliatieve Zorg Blok C, 3de verdieping
Bereikbaarheid secretariaat
MA9u-16u30
DI9u-16u30
WO9u-16u30
DO9u-16u30
VR9u-16u30
ZAgesloten
ZOgesloten

Het woord ‘palliatief’ komt van het Latijnse werkwoord ‘palliare’ en betekent zoveel als ‘een mantel omdoen’ of ‘omringen’. Palliatieve Zorg omringt mensen met een levensbedreigende ziekte dus met zorg. Dit met de bedoeling hen een zo hoog mogelijke kwaliteit aan leven te geven. 

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent, kan je soms nog wel een tijd met je ziekte leven. Hierbij wordt de kwaliteit van het leven centraal gesteld in de behandeling. 

Soms zijn ook behandelingen zoals radiotherapie, chemotherapie, transfusies , antibiotica…nog steeds aan de orde. Dit met de bedoeling de ziekte te stabiliseren en lichamelijke klachten te bestrijden. Om de evolutie en de klachten te begrijpen zijn soms ook bepaalde onderzoeken nodig.

Palliatieve zorg kan worden aangeboden op elke ziekenhuisafdeling, thuis of in een thuis-vervangende omgeving zoals woonzorgcentrum en op de palliatieve zorgeenheid.

Klemtonen binnen de Palliatieve Zorg

  • Kwaliteit van leven: comfort en bestrijden van pijn en alle hinderlijke symptomen
  • Persoonsgerichte zorg: zorg in samenspraak en overleg met de patiënt waarbij de wensen, mogelijkheden en beslissingen van de patiënt centraal staan.
  • Multidimensionele totaalzorg: de zorg wordt aangeboden door een multidisciplinair team bestaande uit artsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en pastoraal/spiritueel begeleider en soms ook een ergotherapeut en kinesitherapeut.
  • Aandacht voor de ondersteuning van de naasten van de patiënt: de impact van de ziekte en het afscheid nemen op de omgeving van een ziek persoon. 

Terminale zorg

Te vaak denken mensen dat palliatieve zorg gelijk staat aan terminaal.  Maar dat is niet zo. Terminale zorg is pas het laatste deel van de palliatieve zorg. Van terminale zorg spreken we pas wanneer het overlijden op korte termijn kan worden verwacht.

Palliatieve zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Terminale zorg richt zich op een goede kwaliteit van de laatste levensfase: namelijk comfortabel kunnen sterven.

Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de begeleiding van de naasten en aan rouwzorg.