02 363 12 11

Patiënten

buttons website3

ziekenhuisverblijf

buttons website2COMP

patiëntenbegeleiding

buttons website

kwaliteit & patiëntveiligheid

patientenparticipatie

patiëntparticipatie

buttons website5

financiële info

buttons website4

gegevensdeling

buttons website6

patiëntenrechten & -plichten

Ziekenhuisverblijf

Financiële info

Patiëntenbegeleiding

Patiëntenparticipatie- en beleving

Geïnformeerde toestemming en gegevensdeling

Online afspraken boeken

Klachten, medische incidenten, suggesties of feedback

Rechten en plichten van de patiënt

Veiligheid van patiënt en bezoeker

Bescherming van de privacy

Elektronisch patiëntendossier

Hoe een afspraak annuleren?