02 363 12 11

Patiënten

buttons website3

ziekenhuisverblijf


buttons website2COMP

patiëntenbegeleiding


buttons website

kwaliteit & patiëntveiligheid


patiëntenparticipatie & -beleving

buttons website5

financiële info

buttons website4

geïnformeerde toestemming en gegevensdeling

buttons website6

patiëntenrechten & -plichten

Ziekenhuisverblijf

Financiële info

Patiëntenbegeleiding

Patiëntenparticipatie- en beleving

Geïnformeerde toestemming en gegevensdeling

Online afspraken boeken

Klachten, medische incidenten, suggesties of feedback

Rechten en plichten van de patiënt

Veiligheid van patiënt en bezoeker

Bescherming van de privacy

Elektronisch patiëntendossier