02 363 12 11

Je verblijf

Na de opnameformaliteiten word je naar de verpleegafdeling gebracht. Hier ontvangt je een informatiefolder met nuttige gegevens over de afdeling.

De verpleegkundige stelt je verpleegkundig dossier samen en zal informeren naar medicatiegebruik, dieet en andere aandachtspunten. Aan hem/haar overhandig je ook je verwijsdocumenten en eventueel medisch dossier.

Bij opname in het ziekenhuis zal u een polsbandje aangedaan worden, waarop je naam, voornaam en geboortedatum staan. Controleer deze gegevens goed en draag het identificatiebandje gedurende je hele verblijf in het ziekenhuis

Op de afdeling staat de hoofdverpleegkundige en het team steeds voor je klaar voor vragen en praktische problemen.

Dagindeling:

  • 07u30 ontbijt
  • 12u00 middagmaal
  • 17u00 avondmaal

In de voormiddag ontvangt je de nodige verpleegkundige zorgen en zullen, indien mogelijk, ook de meeste onderzoeken doorgaan.

Indien je de afdeling wenst te verlaten, vragen wij om de verpleegkundige daarvan op de hoogte te brengen.

Tijdens de bezoekuren kan je bezoek ontvangen van familie, vrienden of kennissen. 
Laat hen vooraf weten tijdens welke uren bezoek is toegestaan.

Na 22u00 vragen wij om de nachtrust van iedereen te respecteren.

Brochure

pdf  Praktische informatie bij een opname in het ziekenhuis