02 363 12 11

Voorschotten

Het ziekenhuis kan per verblijfsperiode van 7 dagen een voorschot vragen. Dit wordt bepaald in functie van je hospitalisatieverzekering.

Het bedrag van de voorschotten is wettelijk begrensd en houdt rekening met de kamerkeuze.
Dat bedrag wordt geïnd op het moment van je opname voor een klassiek verblijf in het ziekenhuis en wordt bij voorkeur betaald via Bancontact.

Rechthebbende met voorkeurtarief

Kinderen als persoon ten laste

Andere rechthebbende

Gemeenschappelijke of tweepatiëntenkamer

50 euro

50 euro

150 euro


Individuele kamer of luxekamer


700/800 euro


700 euro


800/900 euro

Het ziekenhuis verifieert of u het voordeel van de maximumfactuur geniet.
In geval u er recht op hebt mag er enkel een voorschot worden gevraagd voor een verblijf op een individuele kamer en niet voor een verblijf op een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.