Voorschotten

Het ziekenhuis kan per verblijfsperiode van 7 dagen een voorschot vragen. Dit wordt bepaald in functie van je hospitalisatieverzekering.

Het bedrag van de voorschotten is wettelijk begrensd en houdt rekening met de kamerkeuze.
Dat bedrag wordt geïnd op het moment van je opname voor een klassiek verblijf in het ziekenhuis en wordt bij voorkeur betaald via Bancontact.

 Rechthebbende met voorkeurtariefkinderen als persoon ten lasteandere rechthebbende
Gemeenschappelijke of tweepatiëntenkamer50 euro50 euro150 euro
Individuele kamer of luxekamer700/800 euro700 euro800/900 euro

Het ziekenhuis verifieert of u het voordeel van de maximumfactuur geniet.
In geval je er recht op hebt mag er enkel een voorschot worden gevraagd voor een verblijf op een individuele kamer en niet voor een verblijf op een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer.