Veilig (incident) meldsysteem

Soms loopt er ondanks de vele inspanningen iets mis tijdens je verblijf in het ziekenhuis

Ziekenhuismedewerkers worden gestimuleerd om via een intern meldsysteem alle (bijna-) incidenten met betrekking tot patiëntveiligheid te melden. Zo kunnen we de nodige preventieve acties ondernemen om incidenten in de toekomst te vermijden en de veiligheid van onze patiëntenzorg te garanderen.

Wat is een incident

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden.

Patiëntveiligheidsincidenten kunnen op basis van  hun impact op de patiënt worden ingedeeld in verschillende categorieën:

  • Bijna incidenten: een incident kon tijdig voorkomen worden door een controle of check
  • Incidenten zonder schade: incident tijdens een behandeling, doch zonder weerslag op de gezondheid (bv. Er werd een verkeerde dosis van een medicament toegediend zonder gevolg)
  • Incidenten zonder blijvende schade : patiënt ondervindt lichte schade, maar van voorbijgaande aard
  • Incidenten met blijvende schade tot eventueel overlijden

Hoe behandelen we een incident?

In geval er, ondanks alle goede zorgen, toch incidenten of bijna-incidenten plaatsvinden, gaan we hier nauwgezet mee om.

Binnen het AZ Sint-Maria beschikken we over een meldingssysteem voor (bijna-) incidenten waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang kwam. Deze meldingen worden geregistreerd, op een gestandaardiseerde manier. Deze meldingen worden op een constructieve manier in overleg met de betrokken partijen opgevolgd en afgehandeld. Dit met de bedoeling om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden.

Samen met de betrokken afdelingen en thema-experten worden deze incidenten besproken en verbeteracties opgestart en opgevolgd. Informatie over de analyse van deze incidenten is essentieel om te leren en te verbeteren.

Bijvoorbeeld bij een valincident zal nagekeken worden of alle voorzorgsmaatregelen werden genomen zoals bijvoorbeeld het bed in de laagste stand plaatsen, bedbel bij de hand of aangepaste hulpmiddelen in de dichte nabijheid van de patiënt.

Incidenten met (potentiële) schade voor de patiënt worden gecommuniceerd met de patiënt. Het is de behandelende arts die de inschatting maakt na voldoende geïnformeerd te zijn door het zorgteam. De arts zal communiceren met de patiënt en de mogelijke gevolgen worden op dat moment transparant besproken.

Dank voor jouw melding

Ook als patiënt kan je suggesties, concrete verwachtingen, meldingen t.a.v. het ziekenhuis en / of zijn medewerkers over incidenten waarbij je betrokken partij bent, aangeven. Deze informatie is een belangrijke bron van informatie en kan het ziekenhuis gebruiken om een onveilige situaties te verbeteren. Een melding kan je steeds maken bij onze Ombdusdienst.