Veiligheid van patiënt en bezoeker

Identificatiebandje

Als je wordt opgenomen, zal men je een identificatie-armbandje aandoen met o.a. jouw naam en geboortedatum. Kijk deze gegevens na en meld onmiddellijk als deze niet juist zijn.


Draag uw identificatiebandje gedurende uw hele ziekenhuisverblijf. Als het door omstandigheden toch zou loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan jouw verpleegkundige. 

Verwijder nooit zelf jouw identificatiebandje

Zorgverleners zullen je vooraf regelmatig naar jouw naam en geboortedatum vragen vooraleer ze je behandelen en/of verzorgen (bijv. bij het toedienen van medicatie, bij bloedafname, bij medische ingreep, enz.). Zo zorgen zij ervoor dat er geen vergissingen gebeuren. We vragen dat je het armbandje blijft dragen tot dat je het ziekenhuis verlaat.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

In sommige gevallen is het noodzakelijk om vrijheidsbeperking toe te passen om de patiënt tegen zichzelf te beschermen of om bezoekers en verplegend personeel te beschermen. 

Fixatie

Fixatie of vrijheidsbeperking is het aanwenden van specifieke materialen die de patiënt belet zich vrij te bewegen. Het ziekenhuis streeft naar een fixatiearm beleid maar in sommige omstandigheden kunnen wij niet anders dan deze maatregel toe te passen. Deze maatregel zal echter slechts in strikt noodzakelijke situaties worden aangewend en alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de veiligheid/gezondheid van de patiënt. Het gebruik van fixatiemateriaal wordt ook doorlopend individueel geëvalueerd? 

Afzondering en ingrijpmedicatie

Eenzelfde beleid is er rond afzondering (isolatie) en ingrijpmedicatie (kalmeringsmiddelen). Deze worden beschouwd als het allerlaatste hulpmiddel om een crisissituatie onder controle te krijgen. Deze maatregelen zijn dus enkel van toepassing wanneer de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of andere patiënten, zorgverleners of bezoekers. Deze maatregelen worden ook altijd in overleg genomen met het begeleidend team. Het toedienen van ingrijpmedicatie gebeurt bovendien enkel op basis van een voorschrift van de arts. 

Heb je vragen hierover? 

Praat erover met de behandelende arts of verpleegkundige van de afdeling.