Voltijds arts-specialist cardiologie

Het AZ Sint-Maria is een modern, sterk dynamisch regionaal ziekenhuis binnen de zorgregio Halle met een belangrijk hinterland waar de patiënten en hun zorgverleners centraal staan. Wij wensen  een kwalitatieve, veilige en excellente brede basiszorg aan te bieden met een uitstekende service in nauwe samenwerking met onze zorgpartners. Deze excellente zorg bieden wij aan in een warm, persoonlijk en toegankelijk ziekenhuis.

Het is een mooi perifeer ziekenhuis met meer dan 850 werknemers, 115 artsen, en 350 erkende bedden, een gespecialiseerde spoeddienst met MUG, en naast de acute D en C diensten, psychiatrie, pediatrie, materniteit, geriatrie, ook Sp diensten: locomotorisch, cardiopulmonair, psychogeriatrie en palliatieve zorgen. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook nog een belangrijk chirurgisch, internistisch, geriatrisch en pediatrisch dagziekenhuis. 

Momenteel hebben wij een vacature binnen de dienst cardiologie voor een

voltijds arts-specialist in de ALGEMENE CARDIOLOGIE m/v

Beschrijving van de dienst:

 • De dienst cardiologie bestaat momenteel uit een team van 3 voltijdse cardiologen. Daarnaast is er een nauw samenwerkingsverband met het OLV Ziekenhuis te Aalst met de ondersteuning door deeltijdse cardiologen met diverse subspecialismen met sterk perspectief tot een toekomstige associatie en is er een erkenning voor een dienst Cardiale Revalidatie.

Wij zoeken volgend profiel:

 • Een enthousiaste allround cardioloog om toe te treden tot de associatie om de dienst mee uit te bouwen samen met de andere collega’s waarbij u de kans krijgt eigen interesses verder uit te diepen. Er wordt ruimte geboden om een subspecialisme aan te leren dan wel verder te ontwikkelen.
 • U bent gedreven en stelt kwalitatieve patiëntenzorg als doel.
 • U functioneert vlot in een multidisciplinair team.
 • U beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en bent geëngageerd om samen de dienst verder uit te bouwen.

Wij bieden jou:

 • Een contract voor onbepaalde duur na een proefperiode van 18 maanden
 • Werkzaam als zelfstandig specialist in dienstverband, met duidelijke dienstafspraken
 • Evenredige participatie in het waarnemen van de wachtdienstene

Voor meer informatie, neem gerust contact op met:

Kandidaturen met CV worden gericht aan:

 • Ir. Y. Van Helleputte, voorzitter van het Bestuursorgaan
 • Dhr. A. Kerkhofs, algemeen directeur
 • Dr. R. Peters, voorzitter Medische Raad
 • Dr. M. Malakzadeh, medisch diensthoofd Cardiologie

bij voorkeur via mail naar directiesecretariaat@sintmaria.be of 
per post naar AZ Sint-Maria vzw, t.a.v. Beheer & Algemene Directie - Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle.

Door verzending van uw kandidatuur, verklaart u zich expliciet akkoord dat het
Algemeen Ziekenhuis SINT-MARIA HALLE uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de beoogde doeleinden. 
Meer weten? Klik hier voor bijkomende informatie.