Bijzondere voorzorgsmaatregelen

Heel zelden is er in het ziekenhuis een infectie-uitbraak. Dit wil zeggen dat er op korte tijd op één afdeling verschillende patiënten geïnfecteerd zijn met één bepaald soort microbe.
Wanneer er een uitbraak wordt vastgesteld, worden er bijzondere voorzorgsmaatregelen, zoals bijkomende reinigings- en ontsmettingsprocedures, ingesteld met als doel de infectie uitbraak zo vlug mogelijk in te dijken.

De boodschap is om ontzettend waakzaam te zijn en alle algemene voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne, zo goed mogelijk toe te passen.