Voltijds artsen-specialisten in de Orthopedie

Het AZ Sint-Maria is een modern, sterk dynamisch regionaal ziekenhuis binnen de zorgregio Halle met een belangrijk hinterland waar de patiënten en hun zorgverleners centraal staan. Wij wensen een kwalitatieve, veilige en excellente brede basiszorg aan te bieden met een uitstekende service in nauwe samenwerking met onze zorgpartners. Deze excellente zorg bieden wij aan in een warm, persoonlijk en toegankelijk ziekenhuis.


Het is een mooi perifeer ziekenhuis met meer dan 850 werknemers, ruim 120 artsen, met 350 erkende bedden en met een gespecialiseerde spoeddienst van +/- 37.000 patiënten per jaar en een MUG functie. Het ziekenhuis heeft een grote waaier van bedden: D en C diensten, psychiatrie, pediatrie, materniteit, geriatrie, ook Sp diensten: locomotorisch, cardiopulmonair, psychogeriatrie en palliatieve zorgen. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook nog een belangrijk chirurgisch, internistisch, geriatrisch en pediatrisch dagziekenhuis.

Om deze visie dagelijks uit de dragen hebben wij nood aan uitbreiding van onze dienst Orthopedie en zijn we op zoek naar

voltijds arts-specialist in de ORTHOPEDIE

met subspecialisatie in de voetchirurgie en enkelchirurgie

Beschrijving van de dienst:

 • Als specialist in de orthopedie staat u samen met de overige collega’s orthopedisten in voor zowel de chirugische, de poliklinische als de opname-activiteit van de dienst en de opvang van de traumatologie.
 • Binnen de dienst Orthopedie werden al de verschillende orthopedische subspecialiteiten uitgebouwd waarbij we bovenvermelde subspecialiteiten wensen te versterken.

Wij zoeken volgend profiel:

 • U bezit een erkenning als arts-specialist in de orthopedie met ervaring in één van de  subspecialismen.
 • U heeft een goede kennis van de chirurgische behandeling van de algemene traumatologie.
 • U functioneert vlot in teamverband en stelt kwalitatieve patiëntenzorg als doel.
 • U functioneert vlot in een multidisciplinair team.
 • U beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en bent geëngageerd om samen de dienst verder uit te bouwen binnen het ziekenhuis.
 • U spreekt vlot Nederlands en beschikt over voldoende kennis van het Frans. 
 • U treedt in de bestaande associatie orthopedie.
 • U neemt deel aan de wachtdienst. 

Wij bieden jou:

 • Een contract voor onbepaalde duur na een proefperiode van 18 maanden.
 • Een fulltime functie.
 • Werkzaam als zelfstandig specialist in dienstverband, met duidelijke dienstafspraken.
 • Samenwerking in associatieverband met poolsysteem.
 • Evenredige participatie in het waarnemen van de wachtdiensten.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met:

Kandidaturen met CV worden gericht aan:

 • Ir. Y. Van Helleputte, voorzitter van het Bestuursorgaan & gedelegeerd bestuurder,
 • Dr. R. Peters, voorzitter Medische Raad, 
 • Dr. O. Costa, Medisch directeur,
 • Dr. G. Deneef, medisch diensthoofd Orthopedie.

bij voorkeur via e-mail: directiesecretariaat@sintmaria.be of
per post naar AZ Sint-Maria vzw, t.a.v. Beheer & Algemene Directie - Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle.

Door verzending van uw kandidatuur, verklaart u zich expliciet akkoord dat het Algemeen Ziekenhuis SINT-MARIA HALLE uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de beoogde doeleinden.

Meer weten? Klik hier voor bijkomende informatie.