Vlaamse zorginspectie

Zorginspectie/nalevingstoezicht

Via onaangekondigde inspecties houdt de Vlaamse Zorginspectie toezicht op de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg. Voor ziekenhuizen die een accreditatietraject volgen met Qualicor Europe, zoals het AZ Sint-Maria Halle, wordt dit een nalevingstoezicht genoemd. Bij zo een nalevingstoezicht worden bepaalde zorgtrajecten geïnspecteerd. Een zorgtraject is het traject dat een groep van gelijkaardige patiënten doorloopt in een ziekenhuis. Zo zijn er volgende zorgtrajecten reeds benoemd:

  • Chirurgisch zorgtraject
  • Internistisch zorgtraject
  • Cardiaal zorgtraject
  • Traject Geestelijke Gezondheid
  • Geriatrisch zorgtraject

Nalevingstoezicht Chirurgisch en internistisch zorgtraject

In 2013 werd het ‘chirurgisch zorgtraject’ geïnspecteerd tijdens een onverwacht bezoek van Zorginspectie. Tijdens deze eerste inspectie kreeg ons ziekenhuis een positieve evaluatie. 

Zorginspectie voerde in 2015 vervolgens een onverwachte inspectie voor het ‘internistisch zorgtraject’ in ons ziekenhuis uit. Ook bij deze inspectie werd ons ziekenhuis positief geëvalueerd. 

Ook in 2018 behaalde we een positieve score op de herhaling van beide boven vernoemde inspecties. 

Nalevingstoezicht Cardiaal zorgtraject

Op 11 april 2019 voerde Zoginspectie een onverwachte inspectie in kader van het Cardiaal zorgtraject uit. Ons ziekenhuis kreeg hiervoor een positieve evaluatie. 

Geriatrisch zorgtraject

In 2021 werd er een nieuw eisenkader voor de geriatrische patiënt ontwikkeld. In 2022 vond een proefinspectie plaats met als doel het inspectie-instrument uit te testen, alsook het eisenkader waarop dat instrument gebaseerd is. De definitieve versie moet dus nog gepubliceerd worden.