Vrijwilliger


In het AZ Sint-Maria zijn meer dan 50 vaste vrijwilligers actief.

Dat betekent dat ze minstens 2 halve dagen per maand actief vrijwilligen in ons ziekenhuis. De meesten onder hen doen dat 1 vaste halve dag per week. Sommigen zijn al actief sinds 1995! De meesten van hen zijn (jong) gepensioneerden, maar er zijn naast mensen die omwille van ziekte of invaliditeit geen beroep uitoefenen ook personen bij die hun vrijwilligerswerk al geruime tijd combineren met een fulltime job.

Binnen het AZ Sint-Maria zijn er op 19 zeer diverse diensten vrijwilligers actief: van het Onthaal tot de Palliatieve Eenheid, van diensten Revalidatie tot onze Spoeddienst, van de dienst Pastorale & Spirituele Zorg tot onze acute diensten, …

Andere vrijwilligers binnen AZ Sint-Maria

Naast onze vaste vrijwilligers, doen we bij speciale gelegenheden (een actie voor een goed doel zoals KoffieStop, een concert, Kerst- of Paasfeestjes voor patiënten, herdenkingsdiensten, … ) beroep op occasionele vrijwilligers die 1 tot 4 keer per jaar een dag komen vrijwilligen. Vaak gaat het om studenten (vanaf 17 jaar!).

Er zijn ook andere vrijwilligers actief in ons ziekenhuis, zoals vrijwilligers van het Rode Kruis Halle, die wekelijks met een kleine maar fijn verzorgde bibliotheek rondkomen bij onze zorgvragers die graag wat lezen.