Verpleegafdelingen

Dagziekenhuis

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 07
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Eddy Dehaes
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 07
 • Ligging: Blok C, gelijkvloers

Geriatrie 1 (G1)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 63 95
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: An Massagé
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 66 31
 • Ligging: Blok C, 2de verdieping

Geriatrie 2 (G2)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 62 85
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Brenda Vetsuypens
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 62 41
 • Ligging: Blok C, 3de verdieping

Heelkunde 1 (C1)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 55
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Lindsey De Coster
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 56
 • Ligging: Blok A, 2de verdieping

Heelkunde 2 (C2)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 60
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Lindsey De Coster
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 56
 • Ligging: Blok A, 2de verdieping

Heelkunde - Inwendige Geneeskunde (CD)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 50
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Anne Peremans
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 51
 • Ligging: Blok B, 1ste verdieping

Inwendige Geneeskunde 1 (D1)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 65
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Sven Paternotte
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 66
 • Ligging: Blok B, 2de verdieping

Inwendige Geneeskunde 2 (D2)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 70
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Sven Paternotte
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 66
 • Ligging: Blok B, 2de verdieping

Inwendige Geneeskunde SUMID (stroke-unit)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 67
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Sven Paternotte
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 66
 • Ligging: Blok A, 2de verdieping

Intensieve Zorgen

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 90
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Julie Lefebvre
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 91
 • Ligging: Blok B, 3de verdieping

Materniteit

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 20
 • Hoofdvroedvrouw/coördinator: Greet Denayer
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 34
 • Ligging: Blok A, 1ste verdieping

PAAZ (Psychiatrie)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 40
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Valérie Demol
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 41
 • Ligging: Blok B, 1ste verdieping

Pediatrie

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 30
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Anne Demunter
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 31
 • Ligging: Blok A, 1ste verdieping

Urgentiedienst (Spoedgevallen)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 10
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Pascal Hoddaers 
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 65 15
 • Ligging: Blok A, gelijkvloers

Sp Locomotorische Zorg

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 62 75
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Sabrine Troch
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 62 76
 • Ligging: Blok D, 1ste verdieping

Sp Palliatief 'De Oase'

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 63 98
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Lieven Van Daele
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 66 61
 • Ligging: Blok C, 1ste verdieping (tijdelijk)

Sp Psychogeriatrie

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 63 97
 • Hoofdverpleegkundige/coördinator: Gisèle Van Wynendaele
 • Tel. nr. hoofdverpleegkundige/coördinator: 02 363 66 63
 • Ligging: Blok C, 1ste verdieping

Andere afdelingen

Apotheek

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 63 90
 • Hoofdapotheker: Hendrik Merckx
 • Ligging: centraal, verdieping -1

Centrale Sterilisatie (CSA)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 87
 • Diensthoofd: Annelies Paenhuysen
 • Ligging: centraal, 3de verdieping

Dieetafdeling

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 63 56
 • Adj. paramedisch diensthoofd: Nathalie Nys (adjunct)
 • Ligging: Blok B, gelijkvloers

Fysio- en Kinesitherapie

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 64 30
 • Paramedisch diensthoofd: Anneleen Van Bulck
 • Ligging: Blok D, 2de verdieping

Geriatrisch Dagziekenhuis

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 62 65
 • Coördinator: Kim Paesmans
 • Ligging: Blok C, 2de verdieping

Hemodialyse

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 64 55
 • Diensthoofd/coördinator: Anne Pattyn
 • Ligging: Blok C, 2de verdieping 

Klinisch Labo

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 64 40
 • Paramedisch diensthoofd: Dieter Wieleman
 • Ligging: Blok B, 3de verdieping

Radiologie (Medische Beeldvorming)

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 64 21
 • Paramedisch diensthoofd: Sharon Vandewiele
 • Ligging: Blok A, gelijkvloers

Nucleaire Geneeskunde

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 64 10
 • Paramedisch diensthoofd: Marijke Annendijck
 • Ligging: Blok C, verdieping -1

Operatiekwartier

 • Tel. nr. afdeling: 02 363 65 75
 • Hoofdeverpleegkundige: Nathan Kerre
 • Ligging: centraal, 3de verdieping