Erelonen en conventiestatus

De erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die zorgverleners aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dit is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd door het RIZIV. Zorgverleners zijn evenwel niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord. 

Op onze artsenpagina vermelden we bij elke arts-specialist of hij al dan niet geconventioneerd is. 

Deze gegevens worden periodisch aangepast. Voor sommige artsen kan deze informatie dus intussen veranderd zijn of ontbreken. Deze vermelding heeft geen contractuele waarde.

De meest actuele conventiestatus kan je ook steeds raadplegen op de website van het RIZIV. Je vindt hier ook de conventiestatus van artsen die niet aan het AZ Sint-Maria Halle verbonden zijn.

Conventiestatus van de artsen

  • Geconventioneerd: Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen, tenzij  bij (dag)hospitalisatie indien de patiënt uitdrukkelijk kiest voor een éénpersoonskamer.
     
  • Gedeeltelijk geconventioneerd: Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Op andere momenten of plaatsten kunnen zij wel ereleloonsuppelenten aanrekenen. Wanneer een gedeeltelijk geconventioneerde arts wel/niet volgens geconventioneerd tarief werkt, vind je terug op hun persoonlijke fiche.

     Niet-geconventioneerd: Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium. Zij kunnen altijd ereloonsupplementen aanrekenen.

Ereloonsupplementen

Dit is het supplement bovenop het basistarief voor een verstrekking. Dit wordt uitgedrukt in procenten. Een ereloonsupplement van 100 % houdt in dat je het dubbele van het verbintenistarief betaalt. Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij uw ingreep of behandeling betrokken zijn (bijv. anesthesist, cardioloog, ...).