Arts-specialist geriatrie of algemeen internist/zaalarts

Het AZ Sint-Maria is een modern, sterk dynamisch regionaal ziekenhuis binnen de zorgregio Halle met een belangrijk hinterland waar de patiënten en hun zorgverleners centraal staan. Wij wensen een kwalitatieve, veilige en excellente brede basiszorg aan te bieden met een uitstekende service in nauwe samenwerking met onze zorgpartners. Deze excellente zorg bieden wij aan in een warm, persoonlijk en toegankelijk ziekenhuis.


Het is een mooi perifeer ziekenhuis met meer dan 850 werknemers, ruim 115 artsen, met 350 erkende bedden en met een gespecialiseerde spoeddienst van +/- 32.000 patiënten per jaar en een MUG functie. Het ziekenhuis heeft een grote waaier van bedden: D en C diensten, psychiatrie, pediatrie, materniteit, geriatrie, ook Sp diensten: locomotorisch, cardiopulmonair, psychogeriatrie en palliatieve zorgen. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook nog een belangrijk chirurgisch, internistisch, geriatrisch en pediatrisch dagziekenhuis.

Om deze visie dagelijks uit de dragen hebben wij nood aan uitbreiding van onze dienst Geriatrie en zijn we op zoek naar een:

artsen-specialist in de GERIATRIE of 

ALGEMEEN INTERNIST of ZAALARTS

Beschrijving van de dienst

 • Wij willen ons team (2 x 0,8 FTE) uitbreiden voor de verdere uitbouw van het volledig zorgprogramma geriatrie, bestaande uit 2 G diensten (26 + 24 bedden), groeiend G dagziekenhuis (+ geheugen- en valkliniek, diagnose, therapie, G multidisciplinaire revalidatie), G interne liaison (+ start ortho-geriatrie), met elk hun gemotiveerd multidisciplinair team.

Wij zoeken volgend profiel:

 • U bent mee verantwoordelijk voor de gehospitaliseerde patiënten zowel op G-diensten (50 bedden) en het geriatrisch dagziekenhuis.
 • Ook neemt u deel aan de liaison geriatrie van het ziekenhuis.
 • U functioneert vlot in teamverband en stelt kwalitatieve patiëntenzorg als doel.
 • U functioneert vlot in een multidiscpilinair team.
 • U beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en bent geëngageerd om samen de dienst verder uit te bouwen binnen het ziekenhuis.
 • Voor de kandidaat geriaters en kandidaat algemeen internist : u neemt deel aan een goed uitgebouwd wachtsysteem. Dit in samenwerking met/ondersteund door de arts-assistent geriatrie, de HAIO’s, de ASO en de zaalarts geriatrie. Het betreft maximaal 1 weekenddag per maand.
 • Voor de kandidaat zaalarts : naast weekdagen 0,8 FTE & zaaltoer in het weekend met maximum 1 dag per maand.
 • Naast geriatrie wilt u mee participeren aan diverse ziekenhuisactiviteiten, zowel medisch als in het accreditatiegebeuren om de G- en Sp-PE verder uit te bouwen en hoogstaande zorg aan te bieden.

Wij bieden jou :

 • Een contract voor onbepaalde duur na een proefperiode van 18 maanden
 • Werkzaam als zelfstandig specialist in dienstverband, met duidelijke dienstafspraken
 • Samenwerking in associatieverband met poolsysteem
 • Evenredige participatie in het waarnemen van de wachtdiensten
 • Wij bieden u een professionele werkomgeving in een goede sfeer waar patiënt- en medewerkerstevredenheid een centrale rol innemen.

Ook geïnteresseerde huisartsen in opleiding kunnen informatie inwinnen voor tijdelijke specialisatie. Voor meer informatie mbt deze functie kan u contact opnemen met

 • Dr. Sophie Lambrecht, medisch diensthoofd geriatrie, via s.lambrecht@sintmaria.be of
 • Dr. Ilse Verhaeverbeke, medisch diensthoofd palliatieve zorg via i.verhaeverbeke@sintmaria.be of telefonisch via de G-foon: 02 363 62 30

Kandidaturen met CV worden gericht aan:

Prof. Dr. P. Broos, Voorzitter Raad van Bestuur,

Dhr. A. Kerkhofs, Algemeen Directeur,

Dr. Nick Vermeersch, Medisch Directeur a.i.,

Dr. R. Peters, Voorzitter Medische Raad.

 • bij voorkeur via mail : directiesecretariaat@sintmaria.be
 • per post naar AZ Sint-Maria vzw, t.a.v. Beheer & Algemene Directie - Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle.

Door verzending van uw kandidatuur, verklaart u zich expliciet akkoord dat het Algemeen Ziekenhuis SINT-MARIA HALLE uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de beoogde doeleinden.

Meer weten? Klik hier voor bijkomende informatie.