Vacatures voor arts specialisten

Om ons artsenkorps te vervolledigen kijken wij momenteel uit naar:

Voor meer informatie met betrekking tot deze functies kan je contact nemen met dr. Nick Vermeersch, medisch directeur a.i. (n.vermeersch@sintmaria.be - 02 363 61 65) of met het medisch diensthoofd van betrokken discipline waarvan de gegevens bij de functieomschrijving terug te vinden zijn.
 

Kandidaturen met CV worden gericht aan:

Ir. Y Van Helleputte, Voorzitter van het Bestuursorgaan,
Dhr. A. Kerkhofs, Algemeen Directeur,
Dr. N. Vermeersch, Medisch Directeur a.i.,
Dr. R. Peters, Voorzitter Medische Raad.

Door verzending van uw kandidatuur, verklaart u zich expliciet akkoord dat het Algemeen Ziekenhuis SINT-MARIA HALLE uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de beoogde doeleinden. - Meer weten?