Opnameverklaring

Bij een opname moet het ziekenhuis je een opnameverklaring voorleggen. Dit document informeert je over de financiële voorwaarden van het ziekenhuis en je kunt er je tarief- en kamerkeuze op aanduiden.

Zowel bij een klassieke opname (met minstens een overnachting) als bij daghospitalisatie moet de opnameverklaring in tweevoud worden ingevuld. Een exemplaar is voor het ziekenhuis, het andere exemplaar is voor jou.

De opnameverklaring moet in principe altijd door de patiënt ondertekend worden.
Enkel wanneer de patiënt door een juridisch beschermingsstatuut (bv. verlengd minderjarig) of door een feitelijke onbekwaamheid (bv. patiënt is bewusteloos) hier zelf niet toe in staat is, moet de wettelijke vertegenwoordiger ondertekenen. 

Ook bij een spoedopname kan de wettelijke vertegenwoordiger het document ondertekenen, indien de patiënt hiertoe zelf niet in staat is. 

Zodra dit wel het geval is, kan er een nieuwe opnameverklaring ondertekend worden indien de patiënt alsnog een andere keuze wil maken.