Disclaimer AZ Sint-Maria

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Gebruik van informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan het samenstellen en publiceren van de informatie, is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig, gedateerd of incorrect is. Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

Alle eventuele aangeboden medische informatie of advies in louter algemeen. Zij is niet gericht op individuele personen en mogen geenszins als diagnose/therapie dienen. Persoonlijke medische informatie of advies kan enkel door een arts worden verschaft.

De links die eventueel op deze website zijn opgenomen verwijzen naar websites die niet door het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw worden beheerd. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de informatie die terug te vinden is op deze websites.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via communicatie@sintmaria.be. Ook als u vindt dat informatie op de website onduidelijk is of dat er zaken ontbreken, dan kunt u dat via die weg melden.

Foto's van medewerkers en artsen die op deze website getoond worden zijn eigendom van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw en mogen niet gebruikt en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

Indien de gebruiker persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijvingsformulier van een activiteit of het contactformulier, dan verwerkt het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw deze conform de geldende wetgeving. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen of verwijderen. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen via communicatie@sintmaria.be.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen. De website van het AZ Sint-Maria maakt enkel gebruik van cookies voor externe diensten, in casu tracking cookies voor Google Analytics.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Contact

Voor eventuele vragen, suggesties of klachten over de inhoud en/of het gebruik van de website kan u zich richten tot de webmaster via communicatie@sintmaria.be.