Kwaliteit

Het bieden van veilige en kwaliteitsvolle zorg aan onze patiënten dragen we binnen het AZ Sint-Maria Halle hoog in het vaandel en is onze eerste strategische pijler. Om dit te realiseren wordt er door alle artsen en medewerkers dagelijks hard gewerkt aan een continue kwaliteitsverbetering. 

Meer dan de verplichte kwaliteitstoetsing

Voor het streven naar kwaliteit heeft het ziekenhuis gekozen om nog verder te gaan dan de verplichte kwaliteitstoetsing van de Vlaamse Zorginspectie en laten we onze kwaliteit en patiëntveiligheid ook toetsen door een internationaal geaccrediteerde kwaliteitsinstelling. Eind 2017 konden we welverdiend ons NIAZ Qmentum kwaliteitslabel in ontvangst nemen. De naam NIAZ werd intussen gewijzigd naar ‘Qualicor Europe’

Binnen de kwaliteitsprogramma’s van de Vlaamse overheid Vlaams instituut voor de Kwaliteitszorg en Qualicor doen wij mee aan zowel interne als externe kwaliteitsmetingen van ons ziekenhuis en webben we een uitgebreid intern toetsingssysteem uitgewerkt. Dit intern toetsingssysteem zorgt voor de uitwerking van risico-analyses, opvolgen van interne audits en het Veilig (Incident)Meldsysteem alsook volgen we onze indicatoren op via ons eigen elektronisch dashboard en via de kwaliteitsborden op de (zorg)afdelingen. 

Ga inhet linkermenu op zoek naar meer details en ontdek onze kwaliteitslabels, de kwaliteitsresultaten, onze intern kwaliteitstoetsingsysteem en onze verbeteracties.

Wat kan u als patiënt of familie doen

Als patiënt of familie kan u een belangrijke bijdrage leveren voor uw veiligheid. Een onoplettendheid of verkeerde informatie kan soms grote gevolgen hebben op het resultaat van uw behandeling of herstel. Het is goed om als patiënt of familie zelf ook alert te blijven.