02 363 12 11

Kwaliteit

Veilige en kwaliteitsvolle zorg 

iconfinder_12_2959841  1 Kwaliteitslabels

 

iconfinder_1_2959838   2 Kwaliteitsresultaten

      

iconfinder_19_2959848 3 Intern
kwaliteitstoetsingssysteem

  

4 Verbeteracties

iconfinder_16_2959845 5 Hoe kan jij, als patiënt, ook bijdragen aan kwaliteit en patiëntveiligheid?

Het bieden van veilige en kwaliteitsvolle zorg aan onze patiënten dragen we binnen het AZ Sint-Maria Halle hoog in het vaandel en is onze eerste strategische pijler. Om dit te realiseren wordt er door alle artsen en medewerkers dagelijks hard gewerkt aan een continue kwaliteitsverbetering. Voor het streven naar kwaliteit heeft het ziekenhuis gekozen om nog verder te gaan dan de verplichte kwaliteitstoetsing van de Vlaamse Zorginspectie en laten we onze kwaliteit en patiëntveiligheid ook toetsen door een internationaal geaccrediteerde kwaliteitsinstelling. Eind 2017 konden we welverdiend ons NIAZ Qmentum kwaliteitslabel in ontvangst nemen. De naam NIAZ werd intussen gewijzigd naar ‘Qualicor Europe’

Binnen de kwaliteitsprogramma’s van de Vlaamse overheid VIP2 en NIAZ doen wij mee aan zowel interne als externe kwaliteitsmetingen van ons ziekenhuis en webben we een uitgebreid intern toetsingssysteem uitgewerkt. Dit intern toetsingssysteem zorgt voor de uitwerking van risico-analyses, opvolgen van interne audits en het Veilig (Incident)Meldsysteem alsook volgen we onze indicatoren op via ons eigen elektronisch dashboard en via de kwaliteitsborden op de (zorg)afdelingen.

Maar ook u, als patiënt of bezoeker, kan een bijdrage aan kwaliteit en patiëntveiligheid leveren.
Dit kan u hier uitgebreid lezen.

Datum laatste aanpassing: 10.08.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel