Elektronisch patiëntendossier

Lang geleden waren medische gegevens enkel terug te vinden in dossiers van ziekenhuizen en huisartsen. Gelukkig ligt die tijd al lang achter ons. Ook jij als patiënt wil deze informatie best inkijken. En dat kan via verschillende platformen. 

Mynexuzhealth

Het AZ Sint-Maria maakt gebruik van Mynexuzhealth. Ook dat is een applicatie voor het beheer van elektronische patiëntendossiers maar dan specifiek voor ziekenhuizen. Zowat de helft van de ziekenhuizen in ons land maakt er nu al gebruik van. Op die manier kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen nauwer samenwerken.

We geven een voorbeeld. Als een patiënt van het AZ Sint-Maria verhuist naar pakweg het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw of het O.L.V. Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, werken deze ziekenhuizen binnenkort samen in één en hetzelfde dossier. 

Maar ook jij als patiënt kan van dit platform gebruikmaken. Op die manier word je maximaal betrokken bij je opname of behandeling.

Het AZ Sint-Maria maakt in een eerste fase enkel gebruik van de afsprakenmodule. Maar moet je voor een bepaalde afspraak of nazorg naar een andere zorginstelling, kan je dit voortaan ook via hetzelfde platform. De lijst van deelnemende partners blijft aangroeien. Je vindt een actuele lijst van aangesloten ziekenhuizen op www.nexuzhealth.be/partners.

Mijngezondheid.be

Via mijngezondheid.be, het online gezondheidsportaal van de federale overheid dat onderdeel uitmaakt van het federale eHealth-project kan je jouw eigen patiëntendossier, op elk tijdstip en vanop elke plaats consulteren. Het is een toegangspoort naar alle informatie over jouw gezondheid. 

Klik hier om door te gaan naar mijngezondheid.belgie.be.

!!! Denk eraan, om toegang te krijgen tot de medische gegevens in jouw eigen elektronisch dossier moet je je inloggen op het beveiligd gedeelte van de site. Hou dus zeker jouw e-ID lezer, de itsme app of token bij de hand.

COZO.be

Je kan ook jouw medisch dossier zelf digitaal raadplegen Cozo (Collaboratief Zorgplatform). Dit is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Het gaat onder meer over:

  • medische verslagen van consultaties, technische onderzoeken en hospitalisaties.
  • uitslagen van labo-resultaten.
  • sommige verslagen of resultaten zijn niet steeds elektronisch beschikbaar maar kunnen steeds opgevraagd worden via onderstaande procedure 'afschrift van uw medisch dossier'.

Raadpleeg je huisarts

Je kan steeds jouw huisarts raadplegen om jouw medisch dossier in te kijken. Je huisarts wordt steeds op de hoogte gebracht van alle medische verslagen of laboresultaten van het ziekenhuis. 

Wanneer je hiervoor geen toestemming gaf, zal je huisarts uiteraard niet geïnformeerd worden over je medisch dossier.

Meer weten?