Minder Mobielen Vervoer

Raak je moeilijk op eigen houtje of met het openbaar vervoer in het ziekenhuis? 

Raadpleeg dan ons overzicht van enkele vervoersdiensten die een betaalbaar alternatief zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit of een laag inkomen. Onder meer Mobitwin (de vroegere Minder Mobielen Centrale) en enkele ziekenfondsen bieden deze dienstverlening aan.