02 363 12 11

Zorgverstrekkers

Informations pour les prestataires
de soins de santé francophones,
cliquez ici.

In deze rubriek vindt u specifieke informatie voor zorgverleners. 

Medisch magazine ZenneZorg

Symposia voor zorgverstrekkers 

Medische vacatures

Commissie voor Medische Ethiek

Uitwisseling elektronische patiëntgegevens met verwijzers

Aanvragen parkingbadge voor verwijzende huisartsen

Labogids Klinisch Labo

         Labogids Pathologische Ontleedkunde

Hospiview

Informatiefolders voor artsen & aanvraagdocumenten medische onderzoeken


Vacatures

Bekijk hier het overzicht van medische functies waarnaar wij momenteel uitkijken om ons artsenkorps te vervolledigen.

Uitwisseling elektronische patiëntgegevens met verwijzers

Welke soorten berichten ?

Berichten met patiëntgebonden medische gegevens (bvb ontslagbrief, protocol, resultaat,….):
De meeste artsen en medische diensten in het AZ Sint-Maria vzw werken met het beveiligd elektronisch versturen van verslagen medibridge/ehealthbox.

Berichten met administratieve inhoud:
Het AZ Sint-Maria vzw stuurt ook berichten die betrekking hebben op opname, ontslag, contacten op de spoedafdeling en overlijden van patiënten, enkel indien de patiënt een verwijzer heeft opgegeven voor het laatste contact.

Door te klikken op deze link, kan u een aanvraag doen om berichten elektronisch te ontvangen of uw gegevens te laten aanpassen.

 Labogids Klinisch laboratorium AZ Sint-Maria

Als arts kan u via de labogids op u op een gebruiks-vriendelijke manier informatie terugvinden over diverse analyses, afnames, e.d.

Huisartsen kunnen er eveneens afnamemateriaal en aanvraagformulieren bestellen, eens ze beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord.
Deze laatste kunnen door huisartsen aangevraagd worden via mail naar labo@sintmaria.be.

De labogids raadplegen doet u hier.  

Login Hospiview 

Om als arts een patiënt door te verwijzen naar een van onze geneesheren-specialisten, kan u zelf een consultatie boeken via Hospiview van zodra u geregistreerd bent als professionele Hospiviewgebruiker.

Om dit aan te vragen stuurt u uw naam, voornaam en RIZIV-nummer door naar j.ghesquiere@sintmaria.be 
Wij zullen uw registratie zo spoedig mogelijk uitvoeren en u een bevestigingsmail toesturen met de inloggegevens.

Informatiefolders voor artsen

pdf   Peri-operatieve overbruggingstherapie bij Vitamine K Antagonisten (VKA) of Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) 2016 of Antiaggregantia

pdf   Richtlijn voor tromboseprofylaxie ter preventie van DVT en longembolen 2017

pdfPathologische ontleedkunde labogids CMP

pdfBariatrische Chirurgie

pdfHandboek voor huisartsen Bariatrische Chirurgie

Bestanden

Datum laatste aanpassing: 13.03.2023 - Communicatiedienst i.s.m. Commissie Medische Ethiek - Diensten Informatica, Afsprakenbeheer, Klinisch Laboratorium - Directiesecretariaat