Einde opname

Ontslagformulier

  • Zodra je voldoende hersteld bent zal de arts jouw ontslag met je bespreken en de ontslagformulieren klaar maken. Deze is bestemd voor de huisarts. 
  • Praktische afspraken voor thuiszorg en dergelijke kunnen via het ziekenhuis gemaakt worden. De hoofdverpleegkundige van de afdeling en de sociale dienst zullen je hierbij zeker helpen.
  • Opgelet! Heb je attesten voor hospitalisatieverzekering, mutualiteit, ... nodig? Laat dit tijdig invullen door de behandelende arts. Wacht dus niet tot de dag van ontslag uit het ziekenhuis. Uiteraard kunnen deze documenten ook achteraf nog aangevraagd worden. Maar het spaart jou en de medewerkers een pak tijd, als je dit tijdig aanvraagt.
  • Wanneer je het ziekenhuis verlaat zonder toestemming van de arts zal men je vragen een verklaring te ondertekenen waarop vermeld wordt dat je het ziekenhuis op eigen verantwoordelijkheid verlaat.

Thuiszorg en nazorg

Wanneer je bij je opname reeds praktische problemen vermoedt in verband met nazorg of opvang, breng dan zo snel mogelijk de betrokken diensten hiervan op de hoogte. Op die manier kunnen ze ook tijdig maatregelen treffen. 

Praktische afspraken voor thuiszorg en dergelijke kunnen via het ziekenhuis gemaakt worden. De hoofdverpleegkundige van de afdeling en de sociale dienst zullen je hierbij zeker helpen.

Niets vergeten? 

Heel vaak vergeten cliënten spullen op hun kamer. Kijk daarom bij het verlaten van de kamer nog eens goed na of u niets vergeten bent. Check ook dat het kluisje volledig leeg is.