02 363 12 11

Einde opname

Zodra je voldoende hersteld bent zal de arts je ontslagformulieren klaar maken.
Praktische afspraken voor thuiszorg en dergelijke kunnen via het ziekenhuis gemaakt worden. De hoofdverpleegkundige van de afdeling en de sociale dienst zullen je hierbij zeker helpen.

Wanneer je bij je opname reeds praktische problemen vermoedt in verband met nazorg of opvang, stel dan zo snel mogelijk de betrokken diensten op de hoogte van deze problemen zodat zij tijdig maatregelen kunnen treffen.

Wanneer je het ziekenhuis verlaat zonder toestemming van de arts zal men je vragen een verklaring te ondertekenen waarop vermeld wordt dat je het ziekenhuis op eigen verantwoordelijkheid verlaat.