Patiëntenparticipatie- en beleving

Omdat elke patiënt unieke noden en wensen heeft, en wij het als ziekenhuis essentieel vinden hieraan tegemoet te kunnen komen, hebben wij het Q team cliëntenparticipatie- en beleving opgericht. Via een centraal en ziekenhuisbreed beleid willen we hier vorm aan geven.

We willen echt begrijpen wie je bent

1. Participatie 

1.1. Patiëntenparticipatie in zijn eigen zorgproces

Elke patiënt, zijn familie, of naaste wordt in zekere mate betrokken in de dienstverlening. In welke mate dat gebeurt varieert afhankelijk van de wensen van de patiënt, van het type zorgbehoefte en van de specifieke context.

Wenst de patiënt het oordeel van de arts te volgen en enkel goed geïnformeerd te worden? Onze zorgverleners geven met plezier de nodige informatie mee. Tevens hebben we verschillende folders ter beschikking. 

Toch trachten we onze patiënten te stimuleren een meer actieve rol te spelen in hun zorgtraject en hun wensen kenbaar te maken. We willen echt begrijpen wie je bent, wat je nodig hebt en wat je van ons verwacht. Pas dan kunnen we zorg helemaal op jouw maat uitwerken. Zo overlopen we met onze patiënt steeds de verschillende opties voor een behandeling. We geven informatie over voor- en nadelen van bepaalde behandelopties. Zo werken we samen een weloverwogen behandeling uit op maat van de patiënt. 

Toch willen we een kleine kanttekening maken. Soms lenen bepaalde aspecten van de dienstverlening zich niet tot een hoge participatiegraad. Dit is contextgebonden en moet door iedere zorgverlener ingeschat worden (voor elke cliënt individueel en voor de verschillende onderdelen van zijn zorgtraject). We ondersteunen onze zorgverleners zo goed mogelijk bij deze inschatting, zo worden er o.a. workshops en opleidingen aangeboden.

2. Beleving

Een ziekenhuisopname is altijd ingrijpend voor een patiënt en diens naaste. Naast de patiëntenparticipatie stellen we daarbij alles in het werk dit verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • een heldere en toegankelijke communicatie 
  • het plannen van verschillende onderzoeken op 1 dag zodat de patiënt geen onnodige verplaatsingen moeten maken
  • rekening houden met kamerkeuze of maaltijdwensen
  • een dagelijks bezoek van onze Bistro & Shop (voor de aankoop van kranten, tijdschriften, frisdrank, ...)
  • uitgebreide bevragingen, op die manier achterhalen we hoe de patiënt zijn verblijf in het ziekenhuis heeft ervaren en waar we onze dienstverlening nog kunnen bijsturen en verbeteren.