Historiek

In 2023 mag het AZ Sint-Maria op de huidige locatie op de Grote Weide 25 kaarsjes uitblazen. Maar de zorggeschiedenis gaat natuurlijk veel verder terug in de tijd. Een overzicht.

De Congregatie van de Zwartzusters nam vanaf 1858 de organisatie van het Halse Gasthuis voor haar rekening. (foto: A.M. Bulteel)

Ziekenzorg kent reeds een lange geschiedenis in Halle. Tijdens de cholera-epidemie van 1853 kwamen, op vraag van het stadsbestuur, 2 religieuzen van de Congregatie der Zwartzusters Augustinessen van Dendermonde naar Halle om het Gasthuis te leiden. Dat was toen ondergebracht in het oude Jezuïetencollege . Ook andere Zwartzusters uit Dendermonde kwamen naar Halle om het Gasthuis te organiseren. Dat was de start van het eerste hospitaal in Halle.

In 1858 werd de Congregatie van de Zwartzusters van Halle gesticht, deze nam ook officieel de organisatie en de leiding van het Gasthuis over. Maar omdat vrij snel het Gasthuis te klein was, gingen de zusters ook aan huis verzorgen. Zo ontstond in Halle ook de eerste thuiszorg.

In 1935 werd de Clinique et Maternité gebouwd. Dit ziekenhuis omvatte 40 bedden, een operatiezaal en een afdeling radiografie . In de daaropvolgende jaren breidde het aantal bedden uit. Dit resulteerde in 1954 in de plechtige opening door Mgr. Everaert van de nieuwbouw met 130 bedden. In 1974 breidde het ziekenhuis nogmaals uit met een nieuwe vleugel. De Sint-Mariakliniek werd het Sint-Mariaziekenhuis. (foto onder:  A.M. Bulteel)


 

In 1987 kreeg de Congregatie toestemming voor de bouw van een nieuw ziekenhuis van 209 bedden op een site buiten de stad. Het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maria opende in 1998 zijn deuren en werd plechtig ingehuldigd door Minister Wivina Demeester, Kardinaal Daneels en de toenmalige Eerste Minister Jean-Luc Dehaene.

In 1999 ontstond een fusie met de Sp-Kliniek Roos der Koningin van Buizingen. Dit bracht het totaal aantal bedden op 300. Door regelingen en afspraken met de overheid werden er verschillende diensten voor specifieke revalidatie opgericht maar werd ook de eenheid Geriatrie opengesteld.

In 2001 kreeg het ziekenhuis de naam Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria. Op 1 januari 2004 werden 20 Sp-bedden overgenomen van het Centrum Vander Stokken uit pepingen. Tenslotte werd het ziekenhuis vanaf 30 juni 2010 uitgebreid met een bijkomende G-dienst van 24 bedden en op 12 december 2016 met 6 plaatsen a-dienst voor dagactiviteiten voor van personen met psychiatrische problemen. Daardoor telt het ziekenhuis vandaag zo'n 350 erkende bedden. Sinds 2013 draagt het ziekenhuis opnieuw de naam AZ Sint-Maria Halle.

Foto's: (c) den AST – stadsarchief Halle: collectie Willy Haas & collectie Julien Leclercq