Ons DNA in woord en beeld

Klantgerichtheid

Onze klanten hebben hun behoeften, wensen en gevoeligheden, welke niet steeds rechtstreeks door hen geuit worden. Door u hiervoor open te stellen en uw acties hierop af te stemmen, zal u er mee voor zorgen dat de klant een excellente ervaring meekrijgt.

Zelfontplooiing

Leren en ontwikkeling vormen een continu proces. Dit resulteert in zelfontplooiing, waarbij gerichte acties genomen worden ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei. Beiden komen de kwaliteit van zorg ten goede.

Betrouwbaarheid

Bestaande en algemeen geldende waarden en normen respecteren, en daarbij taken correct, eerlijk en consequent uitvoeren, vormen de basis van betrouwbaarheid in zorg. Als gids worden afspraken nagekomen en wordt gehandeld volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, hierbij rekening houdend met de missie van het ziekenhuis.

Samenwerking

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamelijk resultaat, of aan het oplossen van problemen en conflicten, vormt de basis van samenwerken. Niet enkel de collega’s, ook de klant zal dit ervaren als teamwork.