Hoe kan jij als patiënt bijdragen aan kwaliteit en patiëntveiligheid?

Ook als patiënt kan je een belangrijke bijdrage leveren voor jouw veiligheid.

Als patiënt of familie kan je een belangrijke bijdrage leveren voor jouw veiligheid. Een onoplettendheid of verkeerde informatie kan soms grote gevolgen hebben op het resultaat van jouw behandeling of herstel. Het is goed om als patiënt of familie zelf ook alert te blijven. Hierbij enkele tips.

1. Geef correcte informatie over uw gezondheidstoestand door aan de zorgverstrekkers

Het is voor uw gezondheid heel erg belangrijk om correcte informatie te verstrekken aan de artsen en zorgverleners. Hou geen informatie achter die belangrijk kan zijn voor het genezingsproces, de zorgverlening of het verblijf. Meld bijvoorbeeld aan welke materialen en/of geneesmiddelen u allergisch bent, geef alle operaties die je in het verleden ondergaan hebt door, geef aan aan welke ziektes je momenteel lijdt, geef jouw medicatielijst aan de zorgverstrekker.

2. Geef volledige en correcte medicatielijst door

 • Breng bij een geplande opname jouw thuismedicatie en een lijstje (naam, dosis en tijdstip van inname) mee. Op die manier weten de zorgverleners welke medicatie je neemt en kunnen mogelijke (allergisch) reacties/interacties vermeden worden. Je kan hiervoor ook de medicatiezak gebruiken. Vraag er naar bij de opnamedienst.
 • Vergeet ook zeker niet te vermelden of je supplementen, vitamines of kruiden, duppels, zalven…. gebruikt. Aarzel niet jouw huisarts te contacteren om je te helpen bij het opstellen van dit lijstje.
 • Geef zeker door aan welke geneesmiddelen je allergisch bent. Dit kan jouw leven redden!
 • Stel vragen indien de medicatie die je in het ziekenhuis krijgt, verschilt van vorm, kleur of hoeveelheid. Toch kan de medicatie die je krijgt verschillen van naamgeving met jouw thuismedicatie. Dit komt omdat de ziekenhuisapotheek van elk geneesmiddel maar 1 specialiteit heeft, het formulariumproduct.  De werking is identiek aan jouw thuismedicatie.
 • Vraag informatie indien je niet weet waarvoor de toegediende medicatie dient.
 • Vraag bij ontslag steeds naar jouw medicatieschema.
 • Hou geen eigen medicatie op de kamer of neem zelf geen medicatie in zonder medeweten van de zorgverleners, dit kan enkel leiden tot fouten en verwarring!  
 • Na opname en overlopen van jouw thuismedicatie geef je best jouw medicatiedoosjes of- zakje mee met de verpleegkundige die dit veilig zal bewaren in de verpleegpost tot je terug naar huis gaat.

3. Vraag uitleg, je heeft recht op volledige en correcte informatie

Bij een geplande opname zullen we je informeren over de diagnose, de behandeling of ingreep en het te verwachten genezingsproces met de meest voorkomende complicaties alsook alternatieven worden u voorgeledd. 

Noteer jouw vragen zodat je ze met de zorgverleners kan bespreken. Indien iets niet duidelijk is, geef dit dan door aan de zorgverlener en vraag voor meer uitleg. Je hebt hier recht op.

Alle informatie over jouw verblijf en genezingsproces wordt vertrouwelijk behandeld.

4. Help mee aan een correctie identificatie

Voor elke zorgtoediening zal er gevraagd worden naar jouw naam, voornaam en geboortedatum. Deze informatie zal gecontroleerd worden met jouw identificatiebandje of ticketje  dat je bij inschrijving hebt ontvangen. Draag daarom steeds het identificatiebandje. Doe het polsbandje NIET uit voor je het ziekenhuis verlaat. Controleer zelf ook of de gegevens correct en leesbaar zijn. 

Indien je geen bandje gekregen hebt, je bent het bandje verloren, gegevens zijn niet correct of zijn onleesbaar, meld dit onmiddellijk aan een medewerker van de afdeling. 

Indien je bij inschrijving een ticket ontvangen heb, houd dit dan gedurende uw volledige bezoek aan het ziekenhuis goed bij!

5. Help mee aan een goede handhygiëne binnen het ziekenhuis

Om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen, zijn propere handen belangrijk en zijn basisvereisten voor handhygiëne noodzakelijk zoals geen juwelen rond de pols en vingers, verzorgde en korte nagels zonder nagellak, geen gelnagels en korte mouwen zodat de voorarmen vrij zijn.

Iedere medewerker, patiënt of bezoeker houdt zich hieraan. Ontsmet dus regelmatig jouw handen met behulp van de beschikbare handalcohol. Was ook jouw handen met water en zeep wanner ze bevuild zijn en droog ze goed af, zowel vóór en na het eten en na elk toiletbezoek. 

Raak de wonden, katheters en verbanden niet aan met de handen om infectie te vermijden. Spreek gerust ook de zorgverleners aan bij het niet correct uitvoeren van de handhygiëne. Zuivere handen verkleinen immers de kans op infecties. 

6. Volg de instructie van de arts en verpleegkundigen goed op

Volg het advies van de arts en verpleegkundigen steeds goed op en neem correct jouw medicatie in zoals geadviseerd, om het welslagen van de ingreep of therapie te verzekeren.


Richtlijnen met betrekking tot bezoek: familie en naasten die ziek zijn, komen beter niet op bezoek om infecties te vermijden. Dat is het beste voor jouw gezondheid en jouw herstel. 

7. Zorg voor veilig schoeisel

Laat het ons weten wanneer je recent gevallen bent. Breng gesloten schoenen en pantoffels met een goede antislipzool mee, zodat je steviger in jouw schoenen staat. Info hierover is verkrijgbaar bij de ergotherapeut, kinesitherapeut of verpleging van de afdeling. 

Zet jouw bed in de laagste stand. Zorg voor een nette en droge vloer. Meld een natte vloer aan de verpleeg- of zorgkundige. Vraag een looprekje of een wandelstok wanneer je je onzeker voelt bij het stappen. 

Neem voldoende tijd en vraag om hulp bij het rechtstaan. Zeker de eerste keer na een ingreep! Gebruik de alarmbel om hulp te vragen en wacht tot de verpleging bij jou komt, om op te staan. 

Als de verpleging jouw kamer verlaat, let er dan op dat de alarmbel steeds binnen handbereik ligt. 

8. Help decubitus tegen te gaan

Decubitus of doorligwonden zijn een letsel van de huid als gevolg van te lang in dezelfde houding te liggen of te zitten. Dit zonder te bewegen. Hierdoor wordt er een aanhoudende druk veroorzaakt, wat letsels kan geven.

Je kan echter meehelpen om decubitus te voorkomen. We geven enkele tips.

 • Controleer dagelijks jouw huid op roodheid, let vooral op jouw hielen en stuit. Als je het zelf niet kan controleren, vraag dan hulp.
 • Pas jouw houding zoveel mogelijk aan. Geef aan welke houding voor jou pijnloos is. Wissel ook regelmatig van houding.
 • Vraag een kussen voor onder jouw benen. Zo raken jouw hielen niet de matras. Dit neemt ook de druk op jouw hielen weg.
 • Verwijder natte kleding of pamper zo spoedig mogelijk.

9. Help mee een thrombose te voorkomen

Na een chirurgische ingreep, bij zwangerschap, bij gipsimmobilisatie, bij kanker of bij langdurige bedlegerigheid verhoogt de kans op thrombosevorming in de grote vaten voornamelijk t.h.v. de beenvaten. 

Indien je tot één van deze categorieën behoort, vraag dan pro-actief aan de medewerker of je geen thromboseprofylaxie nodig hebt. Daarenboven is het aangeraden om zoveel mogelijk met de benen te bewegen of rond te stappen.

10. Help mee uw pijn te voorkomen

Hevige pijn veroorzaakt een stressrespons in het lichaam met o.a. een negatieve invloed op de stolling, wondheling, comfort,… Het verhindert een vlot herstel, terugkeer naar huis en doet de kans op het ontwikkelen van chronische pijn toenemen. 

Pijn is echter van patiënt tot patiënt verschillend. In het AZ Sint Maria Halle vinden we uw  pijn een belangrijke parameter. Daarom wordt pijn hier systematisch gemeten en geregistreerd. Wanneer een zorgverstrekker jouw pijnscore zou vergeten zijn, spreek deze er zelf over aan en geef zelf jouw pijnscore  aan:

 • 0 betekent geen pijn
 • 1-3 betekent milde pijn
 • 4-6 betekent matige pijn
 • 7-9 betekent ernstige pijn
 • 10 betekent de ergst denkbare pij

11. Help mee de zorg te verbeteren door jouw patiëntenervaring met ons  te delen 

We streven binnen het AZ Sint Maria Halle naar veilige en kwaliteitsvolle zorg waarbinnen de noden van de patiënt centraal staan. Het kan echter zijn dat, ondanks de geleverde inspanningen, je niet helemaal tevreden bent over uw ziekenhuisbezoek of –verblijf.

Om hier een overzicht van te kunnen krijgen, organiseren we op regelmatige tijdstippen patiënttevredenheidsbevragingen waarin we peilen naar wat je positief vond, maar ook wat volgens jou anders of beter kan. 

Deze bevraging gebeurt op basis van een korte enquête of het aanduiden van een smiley. Vul deze zeker in en bezorg aan een medewerker van de afdeling waar je werd opgenomen of deponeer het in de daarvoor bestemde brievenbussen. Zo kunnen we verder werken aan de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.