Andere kwaliteitslabels

Pay for Performance

Het contract Pay for Performance vervangt het vroegere patiëntveiligheidscontract van de FOD en is sinds 1 januari 2018 van toepassing. P4P wordt wereldwijd steeds meer gebruikt als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij worden de bereikte resultaten van de ziekenhuizen op gebied van structuur-, proces- en/of uitkomstindicatoren gekoppeld aan een financiële beloning.
 

Het Belgische P4P-programma richt zich niet enkel op klinische activiteiten binnen de muren van het ziekenhuis maar omvat ook indicatoren over patiëntenervaringen, cultuur en lerende organisatie. Idealiter worden op termijn ook indicatoren over zorgcontinuïteit en klinische samenwerking in netwerken en transmurale zorg toegevoegd.

Sciensano

Het Klinisch labo en Labo Pathologische ontleedkunde waar het AZ Sint-Maria Halle mee samenwerkt hebben een erkenning van Sciensano. Dit houdt in dat beide labo’s voldoen aan vastgelegde wettelijke bepalingen. Deze erkenning is steeds voor een periode van 5 jaar geldig.

Ook neemt het Klinisch labo op regelmatige tijdstippen deel aan externe kwaliteitscontroles. Hierbij wordt de correcte analyse en interpretatie van controle-stalen geëvalueerd.