Sociale dienst

De sociale dienst staat paraat op maat

medewerkertelefoonnummerVerantwoordelijk voor:
Marion Picalausa02 363 63 32
 • Heelkunde 1
 • Heelkunde 2
 • Geriatrie 2
 • Sp Palliatief 'De Oase'
Els Smulders02 363 63 30
 • Heelkunde - Geneeskunde
 • Geneeskunde 2
 • Cardiale revalidatie (ambulant)
Kimberly Limbourg02 363 61 77
 • Geriatrie 1
 • Geriatrisch Dagziekenhuis
 • Sp Psychogeriatrie 
Patricia Wauters02 363 61 79
 • Sp Locomotorische Revalidatie
 • Geneeskunde 1 + SUMID
Isabelle Dauwe02 363 61 76
 • Materniteit
 • Pediatrie
 • Spoedgevallen
 • Psychiatrie (PAAZ)
 • Intensieve Zorgen

Afspraak maken bij medewerkers van de sociale dienst

 • Elke werkdag, op afspraak, tussen 09u00 en 16u00, ontvangen de medewerkers patiënten en familieleden.
 • De medewerkers van de sociale dienst ontvangen patiënten en/of familieleden in de gespreksruimtes op de respectievelijke diensten.
  U vindt de locatie van de verschillende verpleegafdelingen via deze link
 • Je kan de sociale dienst vinden op de tweede verdieping van blok D.

“ Jouw continuïteit aan zorg, onze bezorgdheid ”

Ziek zijn raakt alle mensen in alle domeinen van het dagelijks leven

Door een opname in het ziekenhuis kan je van de ene dag op de andere geconfronteerd worden met een nieuwe levenssituatie. De problemen blijven niet beperkt tot jou, maar raken ook jouw omgeving. In bepaalde gevallen of omstandigheden is er nood aan ondersteuning of begeleiding.

De sociale dienst verzorgt volgende dienstverlening:

 • persoonlijke verwerking en verwerking door familie en naasten
 • sociale voorzieningen, financiën en verzekering
 • hulp in de thuissituatie en residentiële opvang
 • impact op relatie en gezinsleven
 • ondersteuning en begeleiding in de thuiszorg
 • praktische regelingen rond de behandeling
 • school- en werksituatie 
 • sociale contacten en vrijetijdsbesteding

Een luisterend oor, een goed gesprek, samen op weg in de welzijnssector

Wij ondersteunen jou en jouw omgeving bij de aanpak van de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Op maat loodsen we jou doorheen het kluwen van de sociale wetgeving en de uitgebreide mogelijkheden aan dienstverlening uit de welzijnssector.
Indien nodig brengt een medewerker van de sociale dienst jou in contact met meer gepaste dienst- of hulpverlening.

De sociale dienst brengt 'diensten' dichterbij

De sociale dienst werkt aan de ontslagvoorbereiding en gaat na hoe jouw thuissituatie was voor je opgenomen werd in het ziekenhuis. We peilen naar de verblijfplaats, naar de aanwezige thuiszorg, …
We gaan samen met jou, jouw omgeving, de behandelende arts en de teamleden op de afdeling na hoe we jouw leven na ontslag uit het ziekenhuis zo goed als mogelijk kunnen laten verlopen.

In het kader van de ontslagvoorbereiding kan het nodig blijken om:

 • diensten in de thuiszorg in te schakelen of uit te breiden
 • een tijdelijke verblijfplaats te zoeken in een revalidatiecentrum, een hersteloord, een kortverblijf, …
 • een definitieve verblijfplaats te zoeken in een woonzorgcentrum, een serviceflat, …