Organisatie en structuur

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is een vzw en wordt geleid door het dagelijks bestuur onder leiding van de Algemeen Directeur.

Leden van het dagelijks bestuur

 • In het dagelijks bestuur zijn de verschillende geledingen van het ziekenhuis vertegenwoordigd.
 • Dhr. Axel Kerkhofs - Algemeen directeur
 • Dr. Nick Vermeersch - Medisch directeur a.i.
 • Dhr. Manu Berghmans - Coördinator Technisch & Facilitair departement
 • Dhr. Marijn Geeroms - Directeur ICT, Biotechniek & Innovatie
 • Mevr. Hilde Van den Houten - Financieel & Administratief directeur
 • Dhr. Luc Kiekens - Directeur Human Resources
 • Dhr. Tim Debacker - Verpleegkundig & Paramedisch directeur 

Leden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan vergadert maandelijks als overkoepelend orgaan. De Algemene Vergadering is de laatst controlerende instantie.

 • Mevr. I. Cooreman
 • Dr. D. Devos
 • Eerw. Zr. E. Drossaert
 • Mevr. A. Leclercq
 • Mevr. S. Reynaert
 • Dhr. A. Vandoren - Ondervoorzitter
 • Prof. dr. E. Van Cutsem - Ondervoorzitter
 • Ir. Y. Van Helleputte - Voorzitter
 • Prof. D. Van Raemdonck
 • Mevr. D. Van Zegbroeck - Secretaris

Leden van de Medische Raad

De Medische Raad wordt om de 3 jaar herkozen en behartigt de belangen van de artsen binnen het ziekenhuis. 
Sinds 1 januari 2023 bestaat de Medische raad uit volgende leden. 

 • Dr. Aad Bosmans
 • Dr. Jef Geens
 • Dr. Marco Malakzadeh
 • Dr. Robin Peters  |  voorzitter
 • Dr. Karen Pilaete
 • Dr. Jerrold Spapen  |  secretaris
 • Dr. Evert Valvekens  |  ondervoorzitter
 • Mevr. Marjan Van Gysel
 • Dr. Olivier Lesceu  |  penningmeester

Ondernemingsraad

In de Ondernemingsraad zijn de werkgever en werknemer paritair vertegenwoordigd en worden vooral de belangen van de werknemers behartigd.