Organisatie en structuur

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria is een vzw en wordt geleid door het dagelijks bestuur onder leiding van de Algemeen Directeur.

Leden van het dagelijks bestuur

In het dagelijks bestuur zijn de verschillende geledingen van het ziekenhuis vertegenwoordigd.

 • Dr. Olivier Costa - Medisch directeur
 • Dhr. Tim Debacker - Verpleegkundig & Paramedisch directeur
 • Dhr. Michaël Desmet - Technisch & Facilitair directeur
 • Dhr. Marijn Geeroms - Directeur ICT, Biotechniek & Innovatie
 • Dhr. Axel Kerkhofs - Algemeen directeur
 • Dhr. Luc Kiekens - Directeur Human Resources & Communicatie
 • Mevr. Hilde Van den Houten - Financieel & Administratief directeur

Leden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan vergadert maandelijks als overkoepelend orgaan. De Algemene Vergadering is de laatst controlerende instantie.

 • Mevr. I. Cooreman
 • Dr. D. Devos
 • Eerw. Zr. E. Drossaert
 • Mevr. A. Leclercq
 • Mevr. S. Reynaert
 • Dhr. A. Vandoren - Ondervoorzitter
 • Prof. dr. E. Van Cutsem - Ondervoorzitter
 • Ir. Y. Van Helleputte - Voorzitter
 • Prof. dr. D. Van Raemdonck
 • Mevr. D. Van Zegbroeck - Secretaris

Leden van de Medische Raad

De Medische Raad wordt om de 3 jaar herkozen en behartigt de belangen van de artsen binnen het ziekenhuis. 
Sinds 1 januari 2023 bestaat de Medische raad uit volgende leden. 

 • Dr. Aad Bosmans
 • Dr. Jef Geens
 • Dr. Marco Malakzadeh
 • Dr. Robin Peters  |  voorzitter
 • Dr. Karen Pilaete
 • Dr. Jerrold Spapen  |  secretaris
 • Dr. Evert Valvekens  |  ondervoorzitter
 • Mevr. Marjan Van Gysel
 • Dr. Olivier Lesceu  |  penningmeester

Ondernemingsraad

In de Ondernemingsraad zijn de werkgever en werknemer paritair vertegenwoordigd en worden vooral de belangen van de werknemers behartigd.