Kwaliteitslabels

Qualicor Europe accreditatie

Binnen het AZ Sint-Maria Halle hechten we veel belang aan veilige en kwaliteitsvolle zorg. Daarom werd er begin 2015 het startschot gegeven om onze kwaliteit die we dag in dag uit leveren te meten en aan te tonen aan onze patiënten en doorverwijzers.

Door kwaliteitbevorderende acties doorheen het hele ziekenhuis uit te voeren, hebben we in oktober 2017 met succes onze eerste (gouden) accreditatieronde afgerond met een score van 98%. Na een overbruggingsaudit in maart 2023 werd deze accreditatie verlengd met 5 jaar. 

Het einddoel van dit traject is niet enkel het gouden kwaliteitslabel te behalen, maar vooral een kwaliteitscultuur doorheen de gehele organisatie uit te werken. Een goede kwalliteitscultuur zorgt tenslotte voor een permanente evaluatie en continue verbeteracties om onveilige situaties te vermijden.

AZ-NIEUWS 9 mei 2023

98%! - AZ Sint-Maria Halle verlengt Qualicor Europe-kwaliteitslabel

Het AZ Sint-Maria biedt een zeer kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg. Zo behaalt de Halse zorgorganisatie een zeer mooie score van 98 % op alle verplichte kwaliteits- en veiligheidsnormen bij de recente belangrijke overbruggingsaudit van Qualicor Europe. 

Lees het volledige artikel

Vlaamse Zorginspectie

Via onaangekondigde inspecties houdt de Vlaamse Zorginspectie toezicht op de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg. Voor ziekenhuizen die een accreditatietraject volgen met Qualicor Europe, zoals het AZ Sint-Maria Halle, wordt dit een nalevingstoezicht genoemd. Bij zo een nalevingstoezicht worden bepaalde zorgtrajecten geïnspecteerd.

Pay for Performance

Pay for Performance vervangt het vroegere patiëntveiligheidscontract van de FOD en is sinds 1 januari 2018 van toepassing. P4P wordt wereldwijd steeds meer gebruikt als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij worden de bereikte resultaten van de ziekenhuizen op gebied van structuur-, proces- en/of uitkomstindicatoren gekoppeld aan een financiële beloning.

Andere kwaliteitslabels

Het Klinisch labo en Labo Pathologische ontleedkunde van het AZ Sint-Maria Halle hebben een erkenning van Sciensano. Dit houdt in dat beide labo’s voldoen aan vastgelegde wettelijke bepalingen. Deze erkenning is steeds voor een periode van 5 jaar geldig.