02 363 12 11

Pijnbestrijding

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan pijn en een betere pijnbehandeling na te streven.

Pijn kan veroorzaakt worden door ziekte, onderzoeken,behandelingen, … Pijn is vaak voorspelbaar, maar vaak ook niet. Bovendien wordt pijn door iedere patiënt anders ervaren.

Soorten pijn

Acute pijn is meestal een waarschuwingsfunctie. Deze pijn wijst er op dat er iets ongewoons gebeurt in het lichaam bvb een kwetsuur, een ingreep, … Het vraagt dan ook een acute behandeling. Het is belangrijk dat er snel en adequaat wordt opgetreden. Bij het niet snel optreden kan acute pijn chronisch worden.

Chronische pijn wordt gekenmerkt door blijvende, hardnekkige pijn ondanks behandeling en ogenschijnlijke genezing. Het pijnsysteem functioneert niet meer normaal als waarschuwingsfunctie, maar reageert overgevoelig. Vaak wordt dit proces na enige tijd onomkeerbaar, het mag dus niet nodeloos uitgesteld worden.

Pijn verminderen of behandelen

Men kan pijn behandelen met de klassieke methodes ; met pijnmedicatie onder de vorm van tabletten, klevers op de huid, inspuitingen in de spier of onderhuids, via een infuus of pijnpomp. Het is niet altijd mogelijk om de pijn volledig weg te nemen. Het is wel belangrijk om pijn te verminderen naar een niveau waarop u zich comfortabel voelt.

Volledig vrij zijn van pijn is vaak niet realistisch. Aanvaardbare pijnbestrijding zonder al te veel bijwerkingen en een verbetering van levenskwaliteit betekenen meestal al een belangrijke stap vooruit.

Durf bewegen

Bij pijn moet men durven te bewegen. Extra pijnmedicatie kan helpen om je dagelijkse oefeningen uit te voeren. Het is niet de bedoeling dat u stil in bed moet blijven liggen om geen pijn te hebben!

Ook kunnen rust en activiteit, afleidingstechnieken of Mindfulness  zijn enkele strategieën die met succes ingezet kunnen worden bij langdurige pijnproblemen.

Pijn? Zeg het

U bent als patiënt of familielid de belangrijkste bron om pijn vroegtijdig te rapporteren. Het is belangrijk om aan diegene die U behandelt of verzorgt alle informatie te geven over pijn.

 

Neem uw pijnmedicatie

Neem uw medicatie tijdig en correct in, hierdoor ga je vermijden dat de pijn te hevig wordt en moeilijk te behandelen wordt.

Alleen wanneer u uw medicatie op vaste tijdstippen inneemt vermijdt u dat u ze vergeet in te nemen en werken ze optimaal.

 

Geef Pijn een score

Wanneer u verblijft in het ziekenhuis zal uw pijnscore dagelijks geregistreerd worden.

En bestaat geen instrument om uw pijn te meten,

Alleen u kunt ons vertellen wanneer u pijn heeft en hoe erg die voor u is. Het geven van een pijnscore is daarbij een hulpmiddel.

U zal op regelmatige tijdstippen gevraagd worden om uw pijn aan te duiden met een cijfer, een cijfer tussen 0 en 10. 0 is geen pijn, 10 is de ergste pijn die je je kunt voorstellen.

U kunt nooit een verkeerde score geven,

 

Sommige mensen hebben alleen pijn op bepaalde momenten, Bijvoorbeeld bij specifieke bewegingen of bij de verzorging. In dat geval geeft u dit ook door aan de verpleegkundige .

Hierdoor krijgt uw arts en verpleegkundige een correct beeld van uw pijn.

 

Behandeling van pijn

 • Het is belangrijk dat u in de eerste plaats contact opneemt met je huisarts. Het is ook deze arts die u, eventueel, kan doorverwijzen naar een specialist . Je huisarts is je vertrouwenspersoon en kent u ook het best. Vertrouw deze persoon ook.
 • De huisarts kan ook contact opnemen met de Algologe Anesthesist. In het ziekenhuis is het Dr Cardoen S. en Dr Cornelis S.
 • Een afspraak voor een consultatie kan ook gemaakt worden via het dagziekenhuis op het nummer 02/363.65.07. De consultaties worden
 • steeds georganiseerd op donderdagvoormiddag.

 

Nog enkele tips bij omgaan met pijn

 Plan uw dag op voorhand . Ga niet te ver over uw eigen grenzen. Vraag

eventueel hulp bij bepaalde activiteiten.

 • geef voorkeur aan activiteiten die absoluut nodig zijn en die u graag doet. Bewaar daarvoor energie.
 • Plan de avond voordien je dag.
 • Geef uit handen wat mogelijk is.
 • Onderneem geen onnodige activiteiten.
 • Zorg voor een rustig en regelmatig dagritme, plan rustpauzes over de hele dag.
 • Verander regelmatig van houding.
 • Verdeel activiteiten in stukken.
 • Leg een pijndagboek aan. Zo leert u zich te plannen en kan u de nevenwerkingen, pijnscores, rustpauzes beter in te plannen.

Hier kan u ook je negatieve gedachten en stress in noteren. Dit instrument kan je ook meenemen naar je behandelende arts.