Pijnbestrijding

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan pijn en een betere pijnbehandeling na te streven.

Pijn kan veroorzaakt worden door ziekte, onderzoeken, behandelingen, … Pijn is vaak voorspelbaar, maar vaak ook niet. Bovendien wordt pijn door iedere patiënt anders ervaren.

Soorten pijn

Acute pijn is meestal een waarschuwingsfunctie. Deze pijn wijst er op dat er iets ongewoons gebeurt in het lichaam bvb. een kwetsuur, een ingreep, … Het vraagt dan ook een acute behandeling. Het is belangrijk dat er snel en adequaat wordt opgetreden. Bij het niet snel optreden kan acute pijn chronisch worden.

Chronische pijn wordt gekenmerkt door blijvende, hardnekkige pijn ondanks behandeling en ogenschijnlijke genezing. Het pijnsysteem functioneert niet meer normaal als waarschuwingsfunctie, maar reageert overgevoelig. Vaak wordt dit proces na enige tijd onomkeerbaar, het mag dus niet nodeloos uitgesteld worden.

Pijn verminderen of behandelen

Men kan pijn behandelen met de klassieke methodes: 

  • met pijnmedicatie onder de vorm van tabletten
  • klevers op de huid
  • inspuitingen in de spier of onderhuids
  •  via een infuus- of pijnpomp. 

Het is niet altijd mogelijk om de pijn volledig weg te nemen. Het is wel belangrijk om pijn te verminderen naar een niveau waarop u zich comfortabel voelt.

Volledig vrij zijn van pijn is vaak niet realistisch. Aanvaardbare pijnbestrijding zonder al te veel bijwerkingen en een verbetering van levenskwaliteit betekenen meestal al een belangrijke stap vooruit.

Durf bewegen

Bij pijn moet men durven te bewegen. Extra pijnmedicatie kan helpen om je dagelijkse oefeningen uit te voeren. Het is niet de bedoeling dat je stil in bed moet blijven liggen om geen pijn te hebben!

Ook kunnen rust en activiteit, afleidingstechnieken of mindfulness zijn enkele strategieën die met succes ingezet kunnen worden bij langdurige pijnproblemen.

Pijn? Zeg het

Je bent als patiënt of familielid de belangrijkste bron om pijn vroegtijdig te rapporteren. Het is belangrijk om aan diegene die je behandelt of verzorgt alle informatie te geven over pijn.