02 363 12 11

Verbeteracties

Om veilige en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verzekeren voor al onze patiënten is het belangrijk uit onze interne en externe kwaliteitsmetingen te leren. Deze kwaliteitsmetingen zijn immers een belangrijke bron van informatie voor ons.

Het resultaat van deze toetsingen wordt steeds geanalyseerd met de betrokken medewerkers, afdelingen en de betrokken thematische werkgroepen waarbij verbeteracties worden gedefinieerd op  afdelingsniveau of op ziekenhuisbreedniveau.

Hierdoor kunnen wij onze totaalzorg en beleving van onze patiënten continu verbeteren. Via de verschillende thematische werkgroepen op het terrein, alsook via onze kwaliteitsbeleidsteams wordt ziekenhuisbreed een vinger aan de pols gehouden en wordt het beleid opgevolgd en bijgestuurd.

Per kwartaal worden tevens de resultaten van alle toetsingen ziekenhuisbreed geanalyseerd om eventuele knelpunten te detecteren en de nodige acties te ondernemen.