FAQ

1. Welke bedrijfsgegevens van het ziekenhuis moet ik invullen op mijn stagecontract?

  • Inrichting:  Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
  • Aard van de inrichting: Ziekenhuis
  • Maatschappelijke zetel: Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle
  • Uitbatingszetel: Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle
  • Stamnummer R.S.Z.: 025/1718153-23
  • Ondernemingsnummer: 046796749
  • Bevoegd paritair comité Paritair comité van de gezondheidsinstellingen: nr. 330.01

2. Hoe kan ik het ziekenhuis vlot bereiken?

Woon je in de nabijheid bij het ziekenhuis, dan ben je wellicht het snelst als je met de fiets of te voet naar het ziekenhuis komt. Je kan als stagiair gebruik maken van onze overdekte, afgesloten fietsenstalling.

Kom je van iets verder, of geef je de voorkeur aan een ander transportmiddel? Ook dan kan je ons ziekenhuis vlot bereiken: met de bus - met de trein - met de wagen. Je wagen kan je tijdens je stage gratis parkeren op onze parking. 

Je kan al deze info eveneens nalezen in de onthaalbrochure voor stagiairs (p.3 - 4).

3. Wat is een maaltijdkaart en hoe kan ik deze gebruiken?

Als stagiair krijg je tijdens het onthaalmoment een maaltijdkaart. Die geeft recht op een maaltijd ter waarde van €4 per dag in ons personeelsrestaurant. Deze maaltijd is alleen voor persoonlijk gebruik.

Voor maaltijden kan je in het personeelsrestaurant terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 11u30 en 14u (geen maaltijden op weekend- en feestdagen).
Verder kan je er ook buiten de vermelde uren terecht om je eigen maaltijden te nuttigen.

Ongebruikte maaltijdkaarten breng je weer binnen op het einde van je stageperiode. 

4. Waarom krijg ik een badge en hoe moet ik deze gebruiken?

Bij aanvang van je stage krijg je van onze stagecoördinator ook een ziekenhuisbadge. Die geeft je toegang tot de parking, zowel die voor bezoekers als voor medewerkers en de verschillende ruimtes op een afdeling.

We vragen dat je je eigen studentenbadge gedurende de hele stage zichtbaar draagt. Deze identificeert jou naar patiënten en bezoekers toe. De badge is alleen actief tijdens de duur van je stageperiode.

Op het einde van je stage lever je de badge in bij de personeelsdienst, C-blok -1.

Verlies je je badge tijdens je stage, verwittig dan zo snel mogelijk de personeelsdienst. Zij zullen de badge dan stopzetten en vervangen door een andere. Voor verlies van je badge wordt 10 euro van je waarborg ingehouden. 

5. Welke beroepskledij moet ik dragen tijdens mijn stage?

Stagairs kunnen gebruik maken van de stagepakken van het ziekenhuis. Dit uniform kan je passen bij de aanvang van jouw stage. 

De bedoeling is dat je wel zelf zorgt voor gesloten schoenen. 

6. Kan ik tijdens mijn stage gebruik maken van een locker?

Tijdens het onthaalmoment zal jouw stagecoördinator of stagementor jou een locker toewijzen. je stage kan je een kleedkastje gebruiken voor de duur van je stageperiode. 

We vragen elke student zelf een hangslot te voorzien. 

Zorg ervoor dat je kleedkastje aan het einde van je stage helemaal leeg en proper is. Achtergelaten voorwerpen worden niet bewaard, maar meteen weggegooid. 

7. Kan je als stagiair blijven overnachten in het ziekenhuis?

Binnen het ziekenhuis zijn er een aantal kamers gereserveerd als logement voor studenten. Omdat dit aantal beperkt is, vragen we wel om alleen te  blijven overnachten als er een gegronde reden is. Zo kan je er gebruik van maken als je te ver woont van het ziekenhuis.

Je kan navragen of er een kamer beschikbaar is tijdens jouw stageperiode via mail naar de personeelsdienst.

8. Welke bijkomende opleidingsmogelijkheden biedt AZ Sint-Maria?

Jullie kunnen deelnemen aan het ruime aanbod aan in-house-opleidingen en gebruik maken van ons e-learningplatform.

9. Is er een stagereglement waaraan ik me moet houden?

Ja. Print het reglement ook voor de aanvang van je stage af. Neem het aandachtig door. Onderteken dit document en breng het mee op je eerste stagedag. Je kan je stage NIET starten als dit document niet in orde is.

10. Waar bevindt mijn afdeling zich?

Je vindt het overzicht van de afdelingen ook in de onthaalbrochure voor stagiairs (p.5). 

11. Waar moet ik me de eerste dag aanmelden?

Meld je aan bij de onthaalbalie en neem nadien plaats in de zetels van de wachtruimte.

  • Stagiairs in de zorg melden zich aan om 8u.
  • Stagiairs geneeskunde verwachten we om 9u.

De stagecoördinator of stagementor zorg komt je ophalen en dan worden eerst de praktische zaken (badge, kleedkastje …) afgehandeld. Mocht je verhinderd zijn of is er een wijziging in je stageperiode, breng hiervan zo snel mogelijk jouw stagecoördinator en de afdeling (waar je stage zou lopen) op de hoogte.