Kwaliteitsresultaten

Het AZ Sint-Maria Halle doet ook een beroep op externe organisaties die de kwaliteit van onze zorg toetsen en testen. Op die manier kunnen we onze dienstverlening en zorgaanbod optimaliseren. 

VIKZ indicatoren

Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ), vroeger bekend als Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²), meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de gezondheidsvoorzieningen. Gezondheidsvoorzieningen kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Uit deze metingen kunnen zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf nuttige informatie halen. Maar deze info is best ook interessant voor de verwijzer (bv. huisarts), de overheid, het brede publiek en last but not least de patiënt. Op die manier krijgen al deze betrokkenen een goed zicht van de zorgkwaliteit binnen onze ziekenhuis.

Andere opgevolgde indicatoren

Ook de overheid heeft initiatieven genomen om met behulp van kwaliteitsindicatoren de zorgprocessen en de kwaliteit van de zorg in het algemeen, in kaart te brengen. Dit hebben ze gerealiseerd door 

  • het opmaken van een normenkader voor de zorginspectie.
  • het stimuleren van de ziekenhuizen om zich te laten accrediteren door een internationaal kwaliteitslabel (of Qualicor Europe). 
  • het opzetten van kwaliteitsindicatoren via VIKZ. 

Daarnaast bestaat er nog een breed gamma aan kwaliteitsindicatoren die internationaal aanvaard en ingezet worden.