02 363 12 11

Elektronisch patiëntendossier

Het elektronisch patiëntendossier is een verzameling van medische patiëntgegevens.
Deze manier van elektronische gegevensuitwisseling zorgt voor een betere, vlottere informatiedoorstroming tussen patiënten, zorgverleners en zorginstellingen.  

Via mijngezondheid.be, het online gezondheidsportaal van de federale overheid dat onderdeel uitmaakt van het federale eHealth-project kan u uw eigen patiëntendossier, op elk tijdstip en vanop elke plaats consulteren.

Klik hier om door te gaan naar mijngezondheid.be.

aandachtDenk eraan, om toegang te krijgen tot de medische gegevens in uw eigen elektronisch dossier zal u moeten inloggen op het beveiligd gedeelte van de site. Hou dus zeker uw e-ID lezer, de itsme app of token bij de hand.