Elektronisch patiëntendossier

Lang geleden waren medische gegevens enkel terug te vinden in dossiers van ziekenhuizen en huisartsen. Gelukkig ligt die tijd al lang achter ons. Ook jij als patiënt wil deze informatie best inkijken. En dat kan via verschillende platformen. 

Mijngezondheid.be

Via mijngezondheid.be, het online gezondheidsportaal van de federale overheid dat onderdeel uitmaakt van het federale eHealth-project kan je jouw eigen patiëntendossier, op elk tijdstip en vanop elke plaats consulteren. Het is een toegangspoort naar alle informatie over jouw gezondheid. 

Klik hier om door te gaan naar mijngezondheid.belgie.be.

!!! Denk eraan, om toegang te krijgen tot de medische gegevens in jouw eigen elektronisch dossier moet je je inloggen op het beveiligd gedeelte van de site. Hou dus zeker jouw e-ID lezer, de itsme app of token bij de hand.

Mynexuzhealth

Sinds kort maakt het AZ Sint-Maria gebruik van Mynexuzhealth. Ook dat is een applicatie voor het beheer van elektronische patiëntendossiers maar dan specifiek voor ziekenhuizen. Zowat de helft van de ziekenhuizen in ons land maakt er nu al gebruik van. Op die manier kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen nauwer samenwerken.

We geven een voorbeeld. Als een patiënt van het AZ Sint-Maria verhuist naar pakweg het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw of het O.L.V. Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, werken deze ziekenhuizen binnenkort samen in één en hetzelfde dossier. 

Maar ook jij als patiënt kan van dit platform gebruikmaken. Op die manier word je maximaal betrokken bij je opname of behandeling.

Het AZ Sint-Maria maakt in een eerste fase enkel gebruik van de afsprakenmodule. Maar moet je voor een bepaalde afspraak of nazorg naar een andere zorginstelling, kan je dit voortaan ook via hetzelfde platform. De lijst van deelnemende partners blijft aangroeien. Je vindt een actuele lijst van aangesloten ziekenhuizen op www.nexuzhealth.be/partners.

Op termijn zal je via deze app ook je medische verslagen kunnen raadplegen of je medische beelden (radiografie, MRI, …) kunnen bekijken. Heel wat laboratoriumrapporten vind je trouwens nu al terug in deze app bij de rubriek 'externe bronnen'. Ook met Mynexuzhealth krijg je dus binnenkort vlot toegang tot je persoonlijk patiëntendossier.

Meer weten?